Hvorfor begrunne karakteren?

– Vi vil sikre alle studenter automatisk begrunnelse for sensurvedtak, skriver Team Graver.

Publisert Sist oppdatert

Studiebarometeret har gjennom flere år vist at studenter ønsker mer tilbakemelding. Studentparlamentet ved UiO vedtok i 2016 å kreve innføring av automatisk begrunnelse for sensuren. Universitets- og høyskoleloven § 5- 3 sier i klartekst: «Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.» Studenter har rett på begrunnelse, men må be om å få dette. Vi går til valg på å arbeide for ordninger som sikrer alle studenter automatisk begrunnelse for sensurvedtak.

Læringsverdien av eksamen vil være større ved å innføre ordninger med automatisk begrunnelse»

Vi mener læringsverdien av eksamen vil være større ved å innføre ordninger med automatisk begrunnelse. Det vil være nyttig for den enkelte å få vite mer om hva som var bra og hva som var mindre bra på en eksamen. Ved en muntlig eksamen vil det være naturlig at man får en muntlig begrunnelse for sensuren i tilknytning til eksamen. Ved skriftlige eksamener kan studenter få skriftlige begrunnelser.

Flere miljø ved UiO har alt innført automatisk begrunnelse for sensuren. Vi står overfor en digital revolusjon innen utdanning og eksamensavvikling. Vi må derfor skue fremover og gripe mulighetene den nye teknologien gir oss. Det er alt gjort forsøk ved UiO med løsninger som gir spesifikk tilbakemeldinger i form av automatisk generert fritekst. Det eksisterer løsninger hvor man kan få tilbakemelding om egen prestasjon på ulike deler av en eksamen, sammenholdt med gjennomsnittlig prestasjon for gruppen som helhet. Vi tror slike løsninger vil være egnet på eksamener med et stort antall kandidater.

Det er ikke gjort over natten å etablere ordninger med automatisk begrunnelse for sensuren, men vårt team står fast ved det vi har skrevet i vår valgplattform. Vi må sammen finne de gode løsningene. Vi går til valg med ambisiøse planer om å bedre utdanningene og læringsmiljøet ved UiO.

Powered by Labrador CMS