Møkka lei av likestillingssnakk

Publisert Sist oppdatert

Kjønnskvotering er diskriminering, «avslører» Hans Petter Hannaas i Blå liste. Det er helt korrekt, og det er også hele poenget med kjønnskvotering. Å møte forskjeller med forskjellsbehandling. Å motvirke mekanismer i skolesystemet, jenter og gutters oppdragelse, klasseforskjeller, holdninger og kultur som gjør at menn f.eks. menn besitter flest lederstillinger, eller at det er mindre sannsynlig at en gutt velger sykepleierutdanning. For slik er det, Blå liste, selv om dere velger å ikke forholde dere til det. Venstrealliansen (VA) er for å forskjellsbehandle det underrepresenterte kjønnet, mens Blå liste helst vil gjøre ingenting.

Det var faktisk en næringsminister fra Høyre, Ansgar Gabrielsen, som foreslo og fikk gjennomslag for kjønnskvotering (unnskyld, kjønnsdiskriminering!) til ASA-styrer. I 2009 gjennomførte Institutt for samfunnsforskning en stor spørreundersøkelse blant styremedlemmer i allmennaksjeselskap. Hadde kvoteringsordningen ført til noen endringer i styrearbeidet? Resultatene viste at mange mente at kjønnskvotering ga styret nye perspektiver, mer diskusjon og mer kompetanse som tidligere hadde manglet.

VA (og Studentparlamentet) har gått inn for kjønnskvotering til stillinger på UiO fordi vi har en studentmasse som består av 2/3 kvinner, mens 69 prosent av alle professorer, forskere, førsteamanuensiser og førstelektorer, er menn. VA har også tatt til orde for kjønnspoeng for søkere til studieplasser på UiOs helsefag, fordi disse studiene sliter med skjevrekruttering. Verken kvotering eller kjønnspoeng er mål i seg selv, men midlertidige tiltak for å hjelpe på likestillingen i konkrete miljøer på UiO. Aldri har jeg opplevd at Blå liste kommer med faktiske forslag til hvordan vi kan få bukt med skjevrekruttering til studier eller i stillinger. De skriver derimot ivrig innlegg i Universitas hvor de kritiserer våre forslag, og teoretiserer rundt likestilling som en sak individet må ta ansvar for selv. De avfeier kvotering og kjønnspoeng på generelt grunnlag, uansett miljø eller hvor stort kjønnsgap det er snakk om. VA ønsker å diskutere kjønnspoeng i et aktuelt studentmiljø, og arrangerer en debatt om en slik ordning 19. mars på Psykologisk institutt. Blå liste er invitert i panelet, og vi håper de stiller, slik at vi kan diskutere andre likestillingstiltak, studiemiljø og behandlers kjønn med studentene det faktisk angår.

Hvorfor foreslår de ikke selv tiltak som fremmer likestilling mellom kjønnene?

Statsråd Ansgar Gabrielsen var, som han selv sa det, møkka lei mannsdominansen i norsk næringsliv. Venstrealliansen er møkka lei mannsdominansen i akademia, men kanskje mest av alt er vi møkka lei av Blå listes likestillingsallergi og ideologiske teoretisering i avisspaltene. Hvorfor foreslår de ikke selv tiltak som fremmer likestilling mellom kjønnene? Fordi de blå er like fornøyde med å bare la det skure.

Powered by Labrador CMS