Noen kvoterte, andre kompetente?

Publisert Sist oppdatert

I Venstrealliansens innlegg i forrige utgave av Universitas fremstilles det enkelte påstander om høyresiden som må avkreftes. Det hevdes blant annet at vi lider av allergi mot likestillingstiltak. Det eneste Blå liste reagerer på er at vi skal regulere oss til en falsk representasjon som ikke hviler på solid nok kompetanse hos de aktuelle kandidatene. Kjønnspoeng er feilslått politikk som er på kollisjonskurs med de universelle verdiene om likestilling. Det kan ikke forsvares at det er et mål i seg selv å gi enkelte grupper fordeler på bekostning av andre. Kjønnspoeng er en lettvint og kortsiktig løsning.

Ut fra Venstrealliansens innlegg er det åpenbart at de ønsker segregeringspolitiske virkemidler i regi av fordeler for ett kjønn, for å etablere en utopi der alle skal være representert likest mulig. Videre trekkes hele utdanningssystemets vurderingsformer i tvil i det de hevder at det ikke skiller ut de beste kandidatene. Det viser mangelfull innsikt. Utdanningssystem har forsynt samfunnet med kvalifisert arbeidskraft i lang tid, og skal fortsette å gjøre det i fremtiden. Derfor er de formelle resultatene som skal avgjøre hvorvidt en er kvalifisert til en studieplass eller ikke. Da bør det være selvsagt at elevene og studentene berømmes for sin innsats på like vilkår. Det er likestilling i praksis. Å bruke kjønnspoeng for å tvinge frem en mer kjønnsnøytral arbeidsstyrke strider mot hva vi ønsker oss – reell likestilling.

«Å hevde at kjønnspoeng er et rettferdig virkemiddel mot fremtidig kjønnsubalanse er både selvgodt og betenkelig.»

Som jeg har nevnt i tidligere innlegg vil holdningskampanjer være et mer verdifullt virkemiddel for at studenter skal velge utradisjonelt. Det eneste man oppnår med kjønnspoeng er regulering og detaljstyring. Å søke svar i et forståelsessystem som ikke bidrar til å fremme arenaer hvor alle opererer på like vilkår vil aldri bære frukter. Å hevde at kjønnspoeng er et rettferdig virkemiddel mot fremtidig kjønnsubalanse er både selvgodt og betenkelig. Gjennom sin politikk gir Venstrealliansen VIP- tilgang til de som ikke oppnådde inntakssystemets universelle krav og støtter således seleksjon og eksklusjon av enkelte for å provosere frem en gitt kjønnsrepresentasjon. Venstrealliansen definerer sin tilnærming til kjønn og studier som systemkritisk. Blå liste sin tilnærming er preget av systemrettferdighet med likestilling og verdighet i sentrum. Det er en arbeidsfordeling jeg kan leve med.

Powered by Labrador CMS