Vil vi ha tålmodige tillitsvalgte?

Publisert

I helgen møttes Studentparlamentet ved Universitet i Oslo for å vedta politikken som skal være førende for universitetets høyeste organ for studenter det kommende året. Det mest overraskende som skjedde, var kanskje at de tillitsvalgte valgte å gå tilbake på likestillingspolitikken fra tidligere år. De siste to årene har Studentparlamentet gått inn for radikal kjønnskvotering til professorstillinger, men årets parlament sa seg fornøyd med UiOs 26 prosent andel av kvinnelige professorer, og gikk inn for moderat kjønnskvotering. Det er synd, for moderat kvotering fører ikke nødvendigvis til at man ansetter flere kvinner. Moderat kvotering forutsetter nemlig at man har to kandidater som stiller helt likt – og når skjer egentlig det? Radikal kvotering gjør at den best kvalifiserte kvinnen, som når tilsettingskravene, får jobben. Det er et viktig midlertidig tiltak for å utjevne den skjeve kjønnsbalansen som har stått på stedet hvil i 30 år. Å argumentere mot radikal kvotering (eller reell kvotering, om du vil), er å anta at menn alltid er bedre kvalifisert enn kvinner. Det premisset er Venstrealliansen, som stemte for radikal kjønnskvotering, uenig i.

Powered by Labrador CMS