Kjønn er ingen kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

I det Studentparlamentet ved UiO gikk inn for kjønnspoeng, gikk det samtidig inn for at universitetets studenter berømmes for å ha «det riktige kjønnet», fremfor arbeidslyst og motivasjon. Kjønn er irrelevant i utdanningssammenheng. Man skal aldri oppnå fordeler eller ulemper med forankring i faktorer man ikke rår over selv. Det enkelte benevner som kjønnsubalanse henspiller på at et kjønn er underrepresentert. I forlengelsen av en slik debatt tar noen til orde for utstrakt bruk av regulering for å sikre høyere andel av et kjønn ved universitets studier. Dette er ikke bare en dårlig ide, men også høyst kritikkverdig. Kompetente arbeidstakere skapes ikke av nøyaktig kjønnsbalanse, men av kvalifikasjonene til studentene. Stian Skaalbones mener kjønnspoeng vil gi umiddelbar virkning i fag der det er konkurranse om plassene. Selvfølgelig vil det det. Når man gir konkurransefortrinn vil det være utslagsgivende, men i negativ forstand.

«Kjønnspoeng ekskluderer studenter som er toppmotiverte, og virkelig har arbeidet for sine resultater.»

Kjønnspoeng ekskluderer studenter som er toppmotiverte, og virkelig har arbeidet for sine resultater. Hva ville du tenkt dersom du ikke kom inn på det studiet du alltid har ønsket deg og dermed aldri får de jobbene du alltid har drømt om, kun fordi du ble født med «feil» kjønn? Slikt oppnår vi ikke et universitet og arbeidsmarked tuftet på kvalitet. Skaalbones synes å mene at det er viktigere å bekjempe skjevrekruttering, enn å stimulere de motiverte studentene som tilfredsstiller inntakssystemets krav.

Det er en naiv oppfatning av kjønn og studier. Faglige evner avhenger av person, ikke kjønn. Det vil naturligvis være hyggelig med begge kjønn representert på de ulike studiene, det vil uklanderlig skape et koselig miljø. Imidlertid har Blå Liste vesentlig høyere ambisjoner for UiO enn et koselig studiemiljø. Vi ønsker et universitet som utdanner høyt kvalifiserte studenter og mener konkurranse om plassene skaper en rettferdig stimulus for å kjempe om plassene – den beste kommer inn. Hvorfor er det så galt? Rettferdig konkurranse om studieplassene burde ikke være et problem med mindre Skaalbones er uenig med Blå Liste i at begge kjønn er intellektuelt likestilte. Akademia er en essensiell byggestein for vår fremtid, og avhenger av at vi kan møte hverandre som likeverdige individer på grunnlag av akademiske ferdigheter og faglige kvalifikasjoner. Kjønn er irrelevant i en slik diskusjon.

Powered by Labrador CMS