Prinsipper foran handling?

Publisert Sist oppdatert

«I fag der konkurransen er sterk om plassene, vil kjønnspoeng gi en umiddelbar effekt.»

Studentparlamentet vedtok i høst at man skal gå inn for kjønnspoeng ved studier som har mer enn 70 % overvekt av et kjønn. Skjevrekrutteringen er spesielt sterk i helseprofesjonsfagene medisin, odontologi og psykologi. Vi ser også at i fag som informatikk og spesialpedagogikk er skjevrekrutteringen sterkere enn i helsefagene, men her er det ikke like stor konkurranse om plassene. Utfordringen på informatikk er heller den at jenter ikke søker seg til faget. Så her har Blå liste rett i at kjønnspoeng ikke vil fungere og at et aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid er det eneste som vil fungere. Men i fag der konkurransen er sterk om plassene, vil kjønnspoeng gi en umiddelbar effekt.

I motsetning til Blå liste mener Studentparlamentet at kjønn i seg selv er en kompetanse. I profesjonsutdanningene har vi påpekt at det er spesielt viktig med en viss kjønnsbalanse. Vi mener du som pasient skal ha muligheten til å velge hvilke psykologer og leger som skal behandle deg, og om nødvendig skal du kunne velge hvilket kjønn legen eller psykologen din har. En utvikling hvor flere og flere fag domineres av et kjønn vil ikke kunne gi deg denne friheten. Derfor har det blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal se på ulike tiltak for rekruttering, inkludert kjønnspoeng, på medisinsk- odontologisk- og samfunnsvitenskaplig fakultet etter oppfordring fra student- og fagutvalg.

Utdanning er ikke kun et instrument for den enkelte å nå ulike posisjoner og lønn i samfunnet som Blå liste ser ut til å tro. Utdanningssystemet er til for å fremme kunnskap og utdanne kandidater til funksjoner som samfunnet trenger. Derfor er vi pragmatiske og ønsker å se på virkemidler som kan sørge for jevnere representasjon enn det inntakssystemet legger til rette for i dag. Likestillingen i Norge er historien om konkrete virkemidler og tiltak – ikke ansvarsfraskrivelse og prinsipprytteri.

Powered by Labrador CMS