Skal vi bare sitte på rompa og vente på likestilling?

Publisert Sist oppdatert

Venstrealliansen støtter forslaget om å innføre kjønnspoeng for det underrepresenterte kjønnet ved inntak til medisin, odontologi og psykologi. Blå liste tar nemlig helt feil når de hevder at «kjønn er en ytterst sekundær egenskap i sakens anledning», eller at kjønn er «irrelevant i utdanningssamennheng». I de alle fleste sosiale sammenhenger i kulturen vår, er kjønn en relevant faktor. I en behandlingssituasjon er pasienten i en kognitiv læringsprosess hvor også de sosiale omgivelsene spiller inn. Kjønn er sosialt innlært, og diskusjonen innenfor psykologien går på om kjønn spiller inn i effekten av behandlingen. Noen studier viser faktisk at det kan ha betydning for behandlingens suksess.

«Debatten rundt kjønnspoeng viser også høyresidens allergi mot å støtte praktiske tiltak for likestilling.»

En konsekvens av en skjev kjønnsfordeling på helsefagsstudiene, er senere en skjevfordeling i yrkesgruppene. Leder av studentparlamentet har skrevet godt om hvorfor vi ikke ønsker oss et samfunn hvor leger alltid er kvinner og informatikere alltid er menn. Debatten rundt kjønnspoeng viser også høyresidens allergi mot å støtte praktiske tiltak for likestilling. Som Anniken Fossland Grønstad fra Blå liste også understreker i sitt siste innlegg, likestilling i den liberalkonservative virkeligheten vil skje fyllest når den enkelte bare jobber hardt nok for å nå sine personlige mål.

Venstrealliansen har en mer systemkritisk tilnærming til saken. For eksempel tror ikke jeg blindt på at karaktersystemet fra videregående klarer å skille ut de beste legekandidatene, sånn som Blå liste gjør når de skriver at dagens ordning belønner dem med «arbeidslyst og motivasjon». Jenter har jevnt over bedre karakterer fra videregående. Forteller det oss dermed at gutter generelt er mindre teoretisk begavet, eller er mindre personlig motivert for å bli leger? Inntil vi har et forbedret vurderingssystem i skolen, er det helt riktig å motvirke skjevrekrutteringen ved å innføre kjønnspoeng. Dét er et forsøk på å gi kvinnelige og mannlige søkere samme muligheter.

Powered by Labrador CMS