Uanstendig regelrytteri

Publisert

Vi anerkjenner betydningen og verdien av at mennesker med ulik karakter og verdier får anledning til å søke den utdannelsen de anser som riktig for seg, uten å bekymre seg for at kjønn blir en fellende faktor. Mange studentpolitikere hevder at det bør være kjønnsbalanse på alle studier, og at kjønnspoeng er det mest effektive middelet for å motvirke ubalanse. Blå Liste er kritiske til et slikt syn. Regulering av studier vil aldri bære frukter. Gode fagmiljøer skapes ikke av politiske vedtak som søker pene tall og statistikker.

«Ingenting er mer besværlig enn å postulere at man fikk sin utdannelse på bakgrunn av kjønnsregulering.»

Kjønn er en ytterst sekundær egenskap i sakens anledning og bør ekskluderes fra enhver diskusjon om studierettigheter. Blå Liste erkjenner at det er ulik kjønnsrepresentasjon, men vedgår samtidig at ethvert forsøk på å dyrke det maniske likhetsidealet kun bidrar til å avle middelmådigheten. Mens venstresiden bruker kjønnspoengene som en sovepute, ønsker Blå Liste holdningskampanjer og en offensiv markedsføring for å øke rekrutteringen til ulike studier. Ingenting er mer besværlig enn å postulere at man fikk sin utdannelse på bakgrunn av kjønnsregulering.

Utdanningsinstitusjoner bør være tuftet på objektive kriterier, der ett kjønn ikke er mer verdifullt enn det andre. Venstresidens ønske om råderett forviser kunnskapstørste og motiverte studenter til tribuneplass, mens venstresidens sympatisører spiller bort verdifull kompetanse i deres desperate jakt på likhet. Et soleklart nei til kjønnspoeng er et rungende ja til likestilling og likeverd i utdanningsinstitusjoner.

Powered by Labrador CMS