«Mange av oss oppsøker Forsvaret på nettet når vi søker kunnskap i dagens fortvilte situasjon i Europa. Hva finner vi?» skriver Ottilia Kaufmann.

Har Forsvaret en plan for klart språk?

«Forsvaret er forpliktet til å følge paragrafen om klart språk i den nye Språkloven,» skriver Ottillia Kaufmann i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

Norge fikk 1. januar en ny og forpliktende lovparagraf om klart språk, §9 i språkloven:

«Klart språk: Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.» Klart språk dreier seg imidlertid ikke bare om språk i snever forstand, men, som den internasjonale definisjonen sier, om at leserne skal finne det de er ute etter, forstå det de finner og bruke dette til å gjøre det de skal. Mange av oss oppsøker Forsvaret på nettet når vi søker kunnskap i dagens fortvilte situasjon i Europa. Hva finner vi?

Les også: «Ut i kveld? Sry, er fjordvakt»

Skal vi begynne å lese om vind som blåser mot oss fra et krigsrammet atomkraftverk først når det skjer?

I nyhetene leser vi at NATO uttrykker bekymring for at Russland kan falle for fristelsen til å benytte biologiske våpen. Dette nevnes imidlertid ikke på nettsiden til Forsvaret. Her hadde vi forventet opplysning om hva biologiske våpen er, om det er lovlig å bruke i krig og hva som kan bli konsekvensene av at slike våpen blir brukt.

Og hvordan benytter Forsvaret kommunikasjonskanalen Facebook når folk slaktes ned i Ukraina? Den siste posten der tar for seg smittsomme plante- og dyresykdommer. Er dette informasjonen nordmenn leter mest etter akkurat nå?

På Instagram ble det for fem dager siden postet en sak om medisinballstøtet: «Dette er en av øvelsene i våre fysiske tester. På sesjon gjennomføres øvelsen sittende, men prinsippene er de samme». Dette er altså det viktigste Forsvaret ønsker å formidle til den delen av befolkningen som har Instagram som en viktig kanal til informasjon. Hvor relevant er dette for en leser som leter etter informasjon om hva som skjer hvis europeere blir bombet eller utsatt for biologiske våpen?

Mange er engstelige i dag, og med god grunn. Skal vi begynne å lese om vind som blåser mot oss fra et krigsrammet atomkraftverk først når det skjer? Får vi eventuelt en snap av Forsvaret når vi blir syke? Eller skal vi bare håpe på at VG oppdaterer oss?

Les også: «Nok en avlyst eksamen – hva har det å si for meg?»

Forsvaret er forpliktet til å følge paragrafen om klart språk i den nye Språkloven. Tolkes den snevert, følger Forsvaret kanskje loven: De skriver jo enkelt og greit om medisinballstøt og dyresykdommer til den som måtte interessere seg for dette. Men her bommer Forsvaret fullstendig på både målet og målgruppa. Derfor spør jeg: Har Forsvaret en plan for klart språk?

Powered by Labrador CMS