FYSIKKBAKEN: Studentene trenger plenene til rekreasjon, svarer UiO etter gresskritikk.

Gresset gror – bare ikke overalt

UiO svarer på robot-gressklipper-kritikken.

Publisert Sist oppdatert

I utgave 12 av 2 av Universitas oppfordrer student Bo Stoknes UiO til å skru av robotgressklipperne og la gresset gro.

Også vi er opptatt av klima, miljø og biomangfold – likevel kan vi ikke bare la gresset gro overalt. Campus Blindern er et stort og komplekst grøntanlegg. Vi har alt fra enger og langgrasarealer, skogholt, kratt og knauser med naturlig vegetasjon. Dessuten har vi en stor trebestand. Flere av UiOs grøntanlegg har også status som vernede eller fredede kulturminner, og det gir rammer for hvilke endringer vi kan gjøre.

Det siste tiåret har vår parkseksjon jobbet med å gjøre om kortklipte plenarealer til blomsterenger eller langgrasarealer. Sammen med Norsk Institutt for bioøkonomi har vi testet ulike metoder for å legge om gjødslet plen til blomstereng.

UiO har beholdt blomsterengene på Nedre Blindern og etablert flere eng- og langgrasarealer både på Blindern og ved andre av UiOs eiendommer. Å legge om plen til blomstereng krever imidlertid tid, særlig før vi ser et artsrikt resultat. Men arbeidet er i gang.

Plenene brukes av studenter og besøkende.

Vi har kartlagt det biologiske mangfoldet på Blindern og øvrige campuser for å kunne følge utviklingen over tid. Kartleggingen har vist at Blindern har et relativt stort mangfold. Den har gitt oss kunnskap om hvordan vi best lager grønne korridorer for insekter, fugler og andre dyr.

Vi vektlegger insektvennlighet og variasjon når vi velger planter og vi jobber med å bevare de gamle trærne våre. Store, gamle trær er av særlig stor betydning for biomangfoldet. De utgjør leveområder for mange andre arter, som mose, lav, sopp, karplanter, insekter og fugler.

Samtidig som vi øker biomangfoldet på campusene våre, prøver vi å ivareta andre behov. Plenene brukes av studenter og besøkende til rekreasjon, festivaler, trening, lesing og mer. For å ivareta disse behovene synes vi det er best å skjøtte en del grøntarealer som bruksplen. Da har elektriske robotklippere en del miljømessige fordeler, blant annet er de stillegående, og de skåner trerøtter mot tunge klippere. Dessuten kan de tilpasses pinnsvinenes aktivitet gjennom døgnet.

Vi håper på enda mer biomangfold på campus fremover, og er glade for alle tips og forslag til forbedringer på campus.

Powered by Labrador CMS