Bildet er fra Nordkapp i Troms og Finnmark. Ca. 300 kilometer fra det planlagte oljefeltet på Wisting i Barentshavet.

Wisting-feltet - en tikkende klimabombe, som må stoppes

«Bli med og vise at vi som studenter ikke godtar at staten og Equinor setter fremtiden vår på spill, for kortsiktig profitt» skriver innleggsforfatterne.

Publisert

I en tid hvor vi virkelig begynner å se effektene av klimakrisa, og verden nærmer seg 1,5-gradersmålet med stormskritt, har Equinor lagt fram planene sine om å bygge verdens nordligste oljefelt: Wisting-feltet.

En tikkende klimabombe, som vil ha katastrofale konsekvenser for miljøet, naturen, og skattebetalernes penger, langt utover vår levetid. Det er det største prosjektet på norsk sokkel, og skal fra 2028 frem til 2058 utvinne 500 millioner fat olje.

Forbrenningen av denne oljen vil gi et utslipp på 200 millioner tonn CO2, det er over fire ganger Norges årlige utslipp. Ifølge FNs klimapanel kan ingen nye olje-, gass-, eller kullprosjekter bygges, dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Wistings antatte produksjonstid forutsetter at vi feiler å nå 1,5-gradersmålet og nullutslippsmålet som skal nås innen 2050. Equinor har dermed sagt seg mer enn villige til å ofre kloden vår, bare for et ekstra fat med olje, ei ekstra god lønning for seg selv.

Feltet vil ligge nord i Barentshavet midt i «Norges lille regnskog», et navn Polarinstituttet har gitt området. Over 300 km fra fastlands Norge, 185 km fra Bjørnøya, og bare 50 km fra iskantsonen. Disse havområdene er klassifisert som «særlig verdifulle og sårbare områder», og har verdens høyeste tetthet av sjøfugl.

Selv små oljeslipp kan være katastrofale for dyrelivet. Siden området tjener som matfat og yngleområde for tusenvis av arter. Flere av disse er kritisk utryddingstruet, og kom på rødlista i 2021.

En av disse er lomvien. En fugl som svømmer gjennom området hvor oljeplattformen skal bygges, for å komme seg til overvintringsstedet sitt. På dette tidspunktet er fugleungene ikke store nok til å fly, og selv det minste oljeslipp vil drepe dem.

Plasseringen av plattformen gjør det svært utfordrende å avverge oljeslipp og andre ulykker, siden det ikke er noen annen infrastruktur i området. Equinor har heller ikke utredet noen helhetlig miljørisikoanalyse eller beredskapsplan.

Dette tyder på at prosjektet er blitt til i fy og fei, bare for å rekke skattegodene som var gitt oljenæringen under pandemien, og som skal avskaffes ved nyttår. Investeringskostnadene er beregnet til 60-75 milliarder, og dersom Wisting godkjennes vil staten betale mellom 50-70 milliarder av disse kostnadene.

Vi kan ikke godta at staten gambler skattebetalernes penger på en tikkende klimabombe, ved å godkjenne utbyggingen. Equinor skal legge frem Wistings plan for utbygging og drift på Stortinget like før jul, men allerede i høst skal det forhandles om Wisting under statsbudsjettforhandlingene.

Nå er første sjanse til å stoppe utbyggingen av Wisting. Kom og vær med på aksjonsuke mot Wisting neste uke! Det blir vafler mot Wisting, bannerverksted, film, pizza, og demonstrasjon foran Stortinget på fredag kl. 14.30.

Du kan finne mer info om aksjonsuken på Naturvernstudentene i Oslo sin facebook side. Bli med og vise at vi som studenter ikke godtar at staten og Equinor setter fremtiden vår på spill, for kortsiktig profitt.

Powered by Labrador CMS