Uenig: Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn venstre stiller seg kritisk til stortingsrepresentant Roy Steffens påstand om at regjeringens satsning på økt studentmobilitet gir studentene et fritak fra klimadugnaden. En ny stortingsmelding konkluderer med at gevinstene ved økt studentmobilitet gjør opp for klimagassutslippene det medfører
Uenig: Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn venstre stiller seg kritisk til stortingsrepresentant Roy Steffens påstand om at regjeringens satsning på økt studentmobilitet gir studentene et fritak fra klimadugnaden. En ny stortingsmelding konkluderer med at gevinstene ved økt studentmobilitet gjør opp for klimagassutslippene det medfører

Frp-politiker mener studenter får fritak fra klimadugnaden: – Helt meningsløst, svarer statsråden

Det blir feil at lokale arbeidsplasser blir ofret på klimapolitikkens alter, mens titusenvis av studenter skal fly inn og ut av landet, mener Frp-politiker. «Nice try» og «right for the wrong reasons», sier klimaforskere.

Publisert Sist oppdatert

Godt forsøk, Frp, men dere burde ha valgt en bedre kategori av utslipp å gå etter

Glen Peters, forskningsdirektør ved Cicero,

– Det er en dobbeltmoral hos regjeringen, hevder stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp). Han leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Regjeringen har gått inn for å øke studentmobiliteten, andelen studentutveksling til og fra Norge, fra 16 til 50 prosent. Stortingsmeldingen «En verden av muligheter — internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning» konkluderer med at gevinstene ved økt studentmobilitet gjør opp for klimagassutslippene det medfører. Det fikk Frp-politikeren til å stille spørsmål ved regjeringens prioriteringer i klimapolitikken.

– De legger altså opp til en massiv økning i antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Det betyr at titusener skal reise inn og ut av landet, hovedsakelig med fly, sier han og legger til:

– Regjeringen har åpnet opp for unntak fra prinsippet sitt om at klima og klimaavtrykk er det viktigste, sier Steffensen.

Roy Steffensen (Frp)
Roy Steffensen (Frp)

— Får fritak fra klimadugnad

Internasjonale flyreiser regnes ikke med i det norske klimaregnskapet, slik industrielle utslipp fra norsk territorium for eksempel blir. Måten verden har blitt enig om å regne ulike lands klimagassutslipp på er, i sum, svært gunstig for Norge.

Hverken sydenturer, harryhandel eller oljen Norge selger til utlandet, regnes som norske utslipp. Steffensen mener imidlertid at dette er prinsipiell diskusjon om reduksjon av klimagassutslipp, og forteller at han aldri har funnet et slikt unntak fra klimapolitikken svart på hvitt.

– Regjeringen ber alle om å bli med på en klimadugnad, og derfor synes jeg det er interessant å grave i hvorfor regjeringen har åpnet for unntak. De legger opp til at så lenge et tiltak er edelt nok, da skal du kunne få fritak fra klimapolitikken, sier han.

– Regjeringen har åpnet opp for unntak fra prinsippet sitt om at klima og klimaavtrykk er det viktigste

Roy Steffensen, leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Steffensen mener dette åpner for en større politisk diskusjon, hvor det vil være mulig å debattere flere lettelser fra klimatiltak. Selv er han bekymret for at lokale arbeidsplasser vil gå tapt med økningen av CO2-avgiften regjeringen nylig foreslo i Klimameldingen, fordi bedriftene vil utkonkurreres av internasjonale aktører.

– Jeg sendte et skriftlig spørsmål til klimaministeren om en bedrift i Sandnes og spurte om ikke verdien av arbeidsplassene der rettferdiggjør at de burde slippe CO2-avgiften. Da fikk jeg til svar at det ikke er akseptabel argumentasjon, selv om det er akkurat den argumentasjonen de bruker for studenter, sier Steffensen.

Mener du at arbeidsplasser må prioriteres over studentmobilitet?

– Jeg mener at vi kan få til begge deler. Men jeg registrerer jo at regjeringen mener at det er viktigere med studentmobilitet enn å bevare arbeidsplasser.

Så du vil ha økt studentmobilitet og lavere CO2-avgift for arbeidsplasser. Du vil ha mindre streng klimaplan, egentlig?

– Vi vil redusere utslipp der du får størst effekt for det, og på enkelte industrier får det ingen effekt i det hele tatt. Det er mye mer effektivt om vi kan redusere utslippene i andre land enn Norge som allerede er et land som har veldig små klimautslipp, svarer Steffensen.

Les også: Mener unge må prioriteres i vaksinekøen:–⁠ Regje­ringen må ta hensyn til psykisk sykdom

Statsråden svarer: – Helt feil

– Helt feil, det er jo helt meningsløst. Det der er basert på et premiss om at regjeringen er mot at folk skal fly, men det stemmer jo ikke. Vi er ikke for å forby folk å fly, og vi oppfordrer verken studenter eller andre til aldri å fly, eller ikke å reise. Hadde vi gjort det, hadde Steffensen hatt helt rett, men siden vi ikke gjør det, tar han helt feil, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Det at vi må moralisere så mye over at folk flyr, det bruker ikke jeg å gjøre, og det er litt overraskende at Frp begynner å gjøre det.

Rotevatn sier at studentene skal være med på klimadugnaden, og at det skal koste å slippe ut CO2 også ved flyvninger for studentutveksling.

– Vi ilegger flyreiser CO2-avgift, kvotepris og flypassasjeravgift. Det er faktisk ikke noe land i Europa som har så strenge klimaavgifter på fly som det Norge har. Studentene får ikke noe unntak – det er snarere tvert imot, sier Rotevatn.

Han tilbakeviser Steffensens utspill om at regjeringen åpner for unntak for studenter i regjeringens klimapolitikk. Studentene betaler langt mer for sine klimautslipp enn det bedriften Steffensen viser til, gjør, ifølge statsråden.

– I dag er det slik at vi allerede har CO2-avgift på å fly, men vi har det ikke på enkelte industriutslipp. Steffensen mener tydeligvis at vi skal ha unntak for industriutslipp, fordi dét formålet er så edelt. Jeg mener at vi skal ha CO2-avgift på utslipp uansett. Så jeg tror han må ta den debatten her med seg selv, sier Rotevatn.

Les også: Rødt vil sørge for mer åpenhet hos student­sam­skip­nader

Ikke avgift internasjonalt

I en e-post-utveksling med Universitas etter intervjuet medgir Rotevatn at passasjerer på internasjonale flyvninger slipper unna mange avgifter.

– Dessverre er det slik at internasjonale flyvninger ikke betaler norsk CO2-avgift, skriver Rotevatn.

Kun internasjonale flyvninger med avgang fra Norge ilegges passasjeravgift.

Betyr dette at reisen internasjonale studenter foretar seg inn i landet, er klimaavgiftsfri?

– Det er ikke CO2-avgift på reiser fra andre land til Norge. Men alle reiser innad i Europa og EØS betaler kvoter til EU. Kvoter er også en form for klimaavgift. Reiser ut av Norge er alltid ilagt flypassasjeravgift, svarer statsråden.

Kan du anerkjenne Steffensens logikk i at å oppfordre til mer flyreiser fra studenter vil føre til mer CO2-utslipp?

– Det er absolutt en logikk i at når du flyr, så slipper du ut CO2, enten du er student, turist eller arbeidstaker, selvfølgelig. Men det betyr ikke at vi er imot arbeidsmobilitet i Norge, eller reiseliv eller studentutveksling.

– Vi løser ikke klimakrisen ved at en norsk student lar være å dra på utveksling til USA

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøvernminister (V)

Han forteller at regjeringen satser på teknologiutvikling og avgifter på utslipp, slik at reisene med lavest utslipp blir mer konkurransedyktige.

– Vi løser ikke klimakrisen ved at en norsk student lar være å dra på utveksling til USA, eller at Roy Steffensen lar være å ta seg en ferietur til USA. Vi løser klimakrisa ved å prise CO2, ved å få frem teknologi og gode alternativer og ved å gjennomføre en ambisiøs klimapolitikk.

Så de flyreisene som studenter foretar seg, dét oppfordrer dere til?

– Studentutvekslingen har veldig stor verdi for Norge og for den enkelte, og det synes vi er bra at folk gjennomfører. Det oppfordrer vi absolutt til, sier Rotevatn.

«Right for the wrong reasons»

Dag Olav Hessen, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), mener på sin side at økt flytrafikk, grunnet økt studentmobilitet, vil ha negative konsekvenser:

– Studentmobilitet er bra av veldig mange grunner, men er det så bra at man kan akseptere det, hvis man ser på det med klimablikket? Jeg vil si at Steffensen har et poeng.

Han tror likevel at han selv og Steffensen har ulike motiver med det samme poenget.

– Jeg skjønner at Steffensens bekymring ikke ligger på økte klimagassutslipper, men som et argument for å presse gjennom mindre miljøavgifter på andre områder, sier han og legger til:

– Det er det man kaller vikarierende argumenter, men de kan av og til være riktige likevel: «Right for the wrong reasons.»

Dag O. Hessen
Dag O. Hessen

Han forteller at ideelle hensyn ofte kolliderer med klimahensyn i politiske diskusjoner, slik som i denne saken. Han stiller seg også spørrende til statsrådens tiltak.

– Selv om man betaler en CO2-avgift for flyturen, er det dermed greit? Det er det delte meninger om. Mange mener at det har en viss effekt, og det er kanskje bedre enn ingenting, men det beste ville vært å ikke ta den flyreisen, sier han.

– Selv om det er sjelden jeg er enig med Steffensen politisk, er det klart at, isolert sett, bør vi tenke kritisk over hvor mange flyreiser vi legger opp til.

– Godt forsøk, Frp

Glen Peters, forskningsdirektør ved Cicero, mener, på den annen side, at Frp valgte feil parallell, og at argumentet er «latterlig».

– Om du har et problem med flyutslipp, så er det greit. La oss ha en diskusjon om det. Men internasjonale studenter vil sannsynligvis være en gruppe flypassasjerer du ønsker å oppfordre til, fordi det har så mange fordeler, sier Peters.

Han forteller at internasjonale studenter for eksempel utgjør en av de største eksportene av Australias BNP.

– Jeg er sikker på at enhver økonomisk analyse vil vise at det er bra for økonomien å oppfordre til flere internasjonale studenter, sier han.

– Så godt forsøk, Frp, men dere burde ha valgt en bedre kategori av utslipp å gå etter, fastslår forskeren.

Les også: Redd flytting vil gå utover undervising:–⁠ Studentane er allereie i ein vanskeleg situasjon

Powered by Labrador CMS