Du er student helt til du kjøper enkeltbillett

Politikerne bør ta grep og øke subsidieringen av billettprisene for studenter. Vi trenger 40 prosent rabatt på enkeltbilletter.

Publisert Sist oppdatert

Se alle signaturer på leserinnlegget nederst.

Du har kanskje opplevd det selv – øyeblikket du sjekker saldoen på kontoen, og du fortviler når du innser at du må betale flere hundre kroner for å komme deg til og fra universitetet denne måneden. Alle pengene har dessverre allerede gått til husleie, mat og andre nødvendigheter.

Dette er realiteten for mange studenter i dag. Det er på høy tid å adressere dette problemet, og jobbe for at studenter får et overkommelig alternativ som passer deres livssituasjon. Et av de viktigste tiltakene politikerne kan gjøre er å subsidiere en større andel av billettprisene. I dag er student-månedskortet subsidiert slik at man får 40 prosent avslag. Naturviterne Student mener at tilsvarende rabatt må gis på flere billetter enn bare månedskortet, slik at man kun betaler for det man benytter seg av. Dette vil være en investering i fremtiden og lette den økonomiske byrden for studentene.

Prisen må stå i stil med studenters økonomi.

Studenter sørger for at samfunnet får tilgang på utdanningen og kompetansen det er behov for. For å få en sterk og bærekraftig fremtid trenger vi studentene, altså fremtidens arbeidskraft. Kollektivtransport er nødvendig for mange studenter, men billettprisene blir stadig dyrere og økonomien stadig strammere.

Studentrabatten gjelder i dag på kollektivtransport med fylkeskommunal tjenestekontrakt, slik som Ruter. I år økte prisen på månedskortet for studenter fra 488 kroner til 511 kroner i Oslo og Viken. Både studenter og fullt lønnede voksne betaler nå 40 kroner for enkeltbillett. Et regnestykke fra NSO (Norsk studentorganisasjon) viser at studenter med studiestøtte og utgifter per 2021 ender opp med et underskudd på hele 5047 kroner hver måned. Byrådet bør bidra til å lette vår økonomiske byrde, og samtidig gi morgendagens arbeidskraft gode reisevaner.

Bruk av kollektivtransport er bærekraftig, da det har et lavere klimaavtrykk enn bil. Kollektivtransport er helt essensielt for å redusere både kø og utslipp. Studentvennlige priser er et viktig verktøy for å få flest mulig til å benytte seg av kollektivtilbudet.

Dagens prismodell er ikke bra nok. Rapporten «Ny prismodell i Oslo og Viken» utarbeidet for Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk kom i 2022. Den konkluderer med at dagens prismodell har kjente utfordringer og svakheter med tanke på sonegrenser og høy pris på enkeltbilletter. Korte reiser over sonegrenser subsidierer de lengre reisene innenfor samme sone og den dyre enkeltbilletten subsidierer den billige periodebilletten. Det er derfor behov for mer tilskudd/subsidier fra staten for å endre dagens prismodell.

Den samme rapporten konstaterer: «Periodebilletten gjør at de reisende må forutse reisebehovet sitt i den kommende perioden, og kan oppleves som en dyr inngang til kollektivtransporten.»

Ruter lanserte nylig en ordning kalt Reis for å senke terskelen for å ta i bruk kollektivtransport. Reis gir deg rabatt på enkeltbilletter ut ifra hvor mye du reiser i en 30 dagers periode. Rabatten starter på 2 prosent fra andre kjøpte enkeltbillett og øker trinnvis opp til 40 prosent etter 35 kjøpte enkeltbilletter. Selv om dette er et bra initiativ, må man reise mange turer for å oppnå 40 prosent rabatt. For studenter mener vi det burde være 40 prosent rabatt fra første enkeltbillett.

Vi i Naturviterne Student ser til Bergen og ønsker oss en tilsvarende rabattordning på kollektivtransport for studenter. I Bergen gir de studentrabatt på enkeltbilletter. I dag koster en enkeltbillett med kollektivselskapet Skyss bare 24 kroner. Skyss sin voksenbillett koster det samme som studenter må betale hos Ruter: 40 kroner.

Politikerne bør ta grep og øke subsidieringen av billettprisene for studenter. Vi trenger 40 prosent rabatt på enkeltbilletter. Vi vil gjerne spille på lag med byrådet. Vi ønsker å bidra til Ruter sitt knallgode kollektivtilbud, men prisen må stå i stil med studenters økonomi. Utgiftspostene er mange, og inntektene fra den ekstra jobben man trenger pluss studielånet er ikke høyt nok for å matche dagens prismodell.

Christine Riis-Pedersen
Solveig Storfjell
Thea Aurland Storholt
Sile Marie Eliassen
Vår Theresa Skrudland Hetland

Naturviternes studentstyre

Powered by Labrador CMS