Lær meg å se

Lærerstudentene må lære å gjenkjenne barn og unge som utsettes for vold og overgrep.

Publisert Sist oppdatert

Da Norge stengte ned for et år siden, økte vold og overgrep mot barn og unge. I de påfølgende smittebølgene har myndighetene lenge prøvd å skjerme barn og unge for de mest inngripende koronatiltakene. Men med nye smitterekorder og et mutert virus ute av kontroll har byrådet nå likevel sett seg nødt til å stenge ungdoms- og videregående skoler, i tillegg til 5.—7. trinn i de bydelene med mest smitte.

30. januar skrev VG at Øst politidistrikt i perioden fra januar til november 2020 registrerte 830 familievoldssaker. Sammenlignet ble det i samme periode i 2019 registrert 720 familievoldssaker. Politiet gjennomførte en analyse av et utvalg av sakene og fant at i disse sakene var en tredjedel av ofrene barn.

Vi vet fra før av at mange barn vokser opp i et hjem der foreldre ikke er i stand til å gi dem omsorgen de trenger. Koronakrisen har gjort dette tydeligere. Politiet ser det som sannsynlig at denne trenden vil fortsette, så lenge arrangementer og fritidsaktiviteter uteblir og sosial distansering fortsetter.

Les også: «Filosofene: Samfunnsdebattens unnasluntrere»

Lærere er pålagt å melde fra til Barnevernet ved bekymring for barn som utsettes for vold eller overgrep. Det er lærerne som møter barna oftest, utover de voksne hjemme. Lærerstudentene vil i sitt fremtidige yrke bli nødt til å sende bekymringsmeldinger for elever.

Samtidig har vi alle ansvaret for de utsatte barna. Meldeplikten til Barnevernet gjelder offisielt bare for offentlige ansatte og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, men det bør være opplagt for ethvert voksent medmenneske å melde fra ved bekymring om at et barn utsettes for vold eller overgrep.

Jeg gruer meg til å gå ut som nyutdannet lærer uten å ha noe kjennskap til hvordan jeg fanger opp elever som mishandles hjemme

Til tross for at lærerutdanningen stadig fornyes, er den dessverre tradisjonell i tanken om hva det vil si å være en lærer. Så klart skal hovedfokuset i utdanningen ligge på studentens undervisningsfag, pedagogikk og fagdidaktikk, men alle som har gått på skole, vet at en lærer er så mye mer enn en som underviser i norsk eller gym.

De beste lærerne er de som både er gode på å undervise faget sitt og samtidig klarer å bygge relasjoner og se hver enkelt elev. Å fange opp hver enkelt elevs utfordringer utover det faglige burde være en egen obligatorisk del ved alle lærerutdanningene.

Les også: «Lektor med nedrykk»

I 2016 tydeliggjorde regjeringen at lærer- og barnehagelærerstudentene skal lære om vold og seksuelle overgrep. En tydeliggjøring er fint, men så lenge dette ikke inngår som et eget fag, vil det variere i hvilken grad utdanningsinstitusjonene vektlegger tematikken. Hos mange universiteter og høyskoler forsøker man å dekke alle disse kunnskapsmålene i en forelesning eller to.

Til sammenligning er «Psykososiale perspektiver — omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep» et obligatorisk emne på 10 studiepoeng for barnevernsstudentene ved Oslomet. Det er åpenbart at barnevernsstudenter som utdannes for å hjelpe barn som utsettes for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, skal ha kunnskap dette. Bør det ikke være like åpenbart at lærerne, som står i frontlinjen for å fange opp disse barna, har like god kunnskap om temaet?

Alle som har gått på skole, vet at en lærer er så mye mer enn en som underviser i norsk eller gym

Lærere er overarbeidet. Jobben består av alt fra undervisning, møter og retting av prøver til å følge opp enkeltelever og holde kontakt med foresatte. Det er derfor bra at vi på lærerutdanningen lærer å tydeliggjøre vår profesjon og ansvarsområde. Vi får streng beskjed om at vi ikke kan være både terapeuter og faglærere.

Å gi oss kunnskap om hvordan vi kan fange opp elever som opplever vonde ting hjemme, er imidlertid ikke det samme som å utdanne oss til psykologer og barnevernsarbeidere. Kunnskap om dette vil snarere gjøre lærerne tryggere på å ta beslutninger om når man skal melde fra og ikke. I beste fall vil lærerne bruker mindre tid på å gruble og bekymre seg for å ta vanskelige avgjørelser, og heller bruke mer tid på å gi elevene faglig støtte.

Les også: «Forgubbing av ruspolitikken»

Jeg er halvveis i studieløpet mitt på lektorprogrammet. Jeg har ikke lært noe som helst om å fange opp elever som utsettes for vold og overgrep i hjemmet. Dette vil jeg, som alle andre lærere, med tiden lære meg når jeg kommer ut i yrket. For lærere er flinke til å fange opp hvordan elever har det hjemme, men dette er ikke noe de kan takke lærerutdanningen for. Denne kunsten må de lære seg ute i yrkeslivet, på egen hånd.

Jeg gruer meg til å gå ut som nyutdannet lærer uten å ha noe kjennskap til hvordan jeg fanger opp disse elevene. Et obligatorisk fag om dette vil gjøre meg mer rustet for yrket mitt. Studiepoeng vil aldri erstatte gode relasjoner, men de kan styre oss i riktig retning og skape en profesjonsfaglig trygghet.

Powered by Labrador CMS