Maktens indre sirkler

Mange studentledere tror de har makt. Det har de ikke nødvendigvis.

Publisert Sist oppdatert

«Det handler ikke om hvorvidt du har makt eller ikke, men om hvordan du bruker denne makten».

Denne uken slipper Universitas sin maktkåring. Journalistene i maktgruppa har jobbet i flere måneder, før og etter sommeren, og stilt seg spørsmålet: Hvordan bruker studentene makten sin i Oslo og hvem har mest makt? Nedtellingen til makteliten starter i denne avisen.

Makt er vanskelig å definere, men likevel noe alle vet hva er. Maktekspert Hans Geelmuydeen mener makt er evnen til å få viljen sin. Om vi følger denne definisjonen kan mange studentledere neppe kunne tilskrives mye makt, selv om de ruger på både penger og posisjon.

Bakgrunn: Dette er Universitas' maktkåring og slik har vi jobbet

Maktlisten vi skal presentere første del av i dag avslører hvem som egentlig påvirker din hverdag, men kanskje viktigere, hvem som overhodet ikke gjør det.

Til tross for en mengde verv og roller tilskrevet studenter, er dagens studentmakt begrenset. Et uheldig hovedtrekk ved de fleste av våre studentledere er at de kontinuerlig utskiftes. De sitter typisk ett år i setet for å så bli erstattet av en ny. Det svekker kontinuiteten for studentsakene og de færreste ledere høster fruktene av eget arbeid. Ikke minst gjør det oss svake som gruppe i møte med en drillet administrasjon ved steder som UiO, BI, HiOA eller i SIO, som kan fortelle at «slik gjør vi det her». Om man som studentrepresentant skal få viljen sin, fordrer det solid forståelse av styret, politisk teft og overbevisningsevne – naturligvis en mangelvare for mange ferske ledere.

Men heldigvis ikke alle. Bysykler på Blindern kan så og si tilskrives «studentpampen» Tina Alvær alene og kjønnsnøytrale toaletter daværende UiO-styremedlem Heidi Bang, nåværende Universitas-kommentator. Hvorfor var tidligere UiO-rektor Ole Petter Ottersen plutselig mot skolepenger for internasjonale studenter? Jo, takket være press fra de innflytelsesrike studentlederne Marianne Andenæs og Hans Christian Paulsen. Hvorfor ble Det Norske Studentersamfund værende på Chateau Neuf? Jo, fordi noen maktet å mobilisere så hele flytteprosessen ble skrinlagt.

Fikk du med deg? Dette er studentpolitikken og så mye koster den!

Vi vet de finnes, men makten er forbeholdt de få. Et neste trekk ved studentlederne våre er at de enten er totalt ukjente for studenter flest eller sitter på tilliten til en marginal gruppe studenter, som er direkte eller indirekte valgt av dem de representerer. Sist det var studentparlamentsvalg ved UiO var oppslutningen på 17,6 prosent, på HiOA bare ynkelige 10 prosent. Om det i det hele tatt kan kalles representasjon, er det demokratiske fundamentet tynnslitt.

Det gir makten negativt fortegn og gjør at faktorer som nepotisme, vennskap og personlige forbindelser får uforholdsmessig stor betydning for hvem som representerer oss. Et tredje trekk er nemlig at de som først er inne i maktens sirkel, forblir inne. I hvert fall en stund. Når perioden i én lederstol er ferdig, lekes det stollek og en ny lederstol står ledig.

Dette er kjent problematikk på HiOA og UiO, men også på de mindre skolene er det udemokratiske strukturer. På eksempelvis Westerdals kan studentleder Olav Event og tre andre i arbeidsutvalget der praktisk talt styre butikken for seg selv. Dette styrker igjen maktkonsentrasjonen som allerede er forbeholdt en liten boble hvor alle kjenner alle. Maktkåringens mål er å stikke hull på denne bobla.

Mer søkelys på hvem som forvalter våre penger og interesser i styrer og stell er tvingende nødvendig. SiO, som mottar semesteravgiften din, har knapt en åpenhetspolicy, og studentpolitikere, som skal løfte studentinteresser og engasjement, sliter med meningsvegring, ettersom motstanderen fort kan bli en senere støttespiller eller potensiell arbeidsgiver. Det bidrar til maktstrukturer som først og fremst hjelper studentlederen selv, og ikke studentene.

Maktlisten vi skal presentere første del av i dag avslører hvem som egentlig påvirker din hverdag, men kanskje viktigere, hvem som overhodet ikke gjør det. For er det egentlig bare de ordentlig voksne som bestemmer? Hvilken påvirkning har egentlig studentenes organ Velferdstinget på milliardstiftelsen SiO? Og jobber egentlig studentrepresentantene i SiO-styret for studentenes interesse? Dette er spørsmål du får svar på i ukene som kommer. Følg med.

Her starter listen: Oslos mektigste studenter fra 30. til 21. plass

Ekspertpanelet: Jakter Oslos mektigste student

Powered by Labrador CMS