Miljørapporten 2014:

Fornybare studentressurser

UiO må inkludere studentene for å bli et grønt universitet.

Publisert Sist oppdatert

Den ferske Miljørapporten for 2014, utarbeidet av Eiendomsavdelingen (EA) for Universitetet i Oslo (UiO), viser at det blir brukt 5500 liter mindre vann, fyrt 1500 liter mindre olje og kildesortert 2 prosent mer av avfallet siden fjoråret. Energiforbruket har også gått ned, men det kan like godt skyldes den milde vinteren. Det er på langt nær bra nok.

UiO har en lang vei å gå for å nå målene i 2020. For å komme fram må studentene involveres mer. Uten studentene blir det vanskelig å redusere energiforbruket med 15 prosent, eller å kildesortere 70 prosent av matavfallet.

Det er skamløst at ledelsen overser ressursene som finnes i studentene.

I forrige ukes Universitas ble det etterlyst et større engasjement og press fra studentene for å fremme grønne løsninger ved universitetet. Men det finnes nok av dyktige og engasjerte studentorganisasjoner som jobber for klima, miljø og bærekraftige løsninger ved UiO: Concerned Students Oslo, Framtiden i våre hender, Blindern Studenthage og Oslo @tingo:Grønne Studenter for å nevne noen. Problemet er at både kommunikasjonen og samarbeidet mellom studentene og ledelsen er for dårlig, noe Hanna Høiland, leder for Framtiden i våre hender, også bekrefter.

I Miljøstrategi 2013- 2015 nevnes ikke studentengasjementet med ett eneste ord. UiOs ledelse bør merke seg følgende: Framtiden i våre hender jobber for å få norske bedrifter til å investere i fornybar i stedet for fossil energi, Oslo Grønne studenter jobber aktivt med å knytte tettere bånd mellom grønn vitenskap og politikk, og Concerned Students Oslo gjennomfører arrangementer og debatter og har støttet ulike miljøinitiativ som Klimamarsjen, Broen til fremtiden-kampanjen og Fossilfri framtid. Det hjelper ikke for ledelsen å klage på manglende studentengasjement når studentene ikke inviteres til bordet. Det er skamløst at ledelsen overser ressursene som finnes i studentene.

Se til Sverige! I Gøteborg, på universitetet som hevder seg i verdensklasse når det gjelder klimaforskning, er det annerledes. Der er studentene en av de viktigste bærebjelkene for å opprettholde og videreføre universitetets grønne profil. Dette kommer tydelig frem i det svenske universitetets Visjon 2020, der de skriver at «våra studenter driver arbetet framåt».

Universitetet i Gøteborg arrangerer aktiviteter og samarbeidsprosjekter innenfor bærekraftig utvikling for alle studenter på campus, blant annet gjennom en egen «bærekraftig-dag», der studenter opplyses om økologisk mat, bærekraftige klær, reiser og måter å drive business på. Nyhetsbrev om universitetets miljøstatus sendes jevnlig ut til alle studenter.

Grønt UiO og påfølgende Miljøstrategi 2020 er et satsingsområde med gode intensjoner. Men for å oppnå langvarige resultater er ledelsen avhengig av å mobilisere et tettere samarbeid med studentene. Det begynner nærmest å bli en klisjé, men det er tross alt vi som er fremtiden.

Det er på tide, i «det grønne skiftets» ånd, å ta campus tilbake og kreve at ledelsen inviterer oss til forhandlingene slik at vi kan være med å fremme gode, grønne løsninger på vårt universitet, og slik at vi kan etablere et demokratisk, levedyktig og synlig grønt UiO.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Powered by Labrador CMS