Kjære Jonas,

URADIKALT: Kravet om en samtykkelov er langt fra radikalt, skriver Live Tronstad.

Kom kvinners svekkede rettsfølelse i møte

Om Jonas Gahr Støre tar likestillingspolitikk og kvinners rettsfølelse på alvor, bør han ta med seg kravet om en samtykkelov inn i regjeringsforhandlingene.

Publisert Sist oppdatert

«Voldtekt er å ha sex med noen som ikke vil det». Det er svaret Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) hører oftest når de spør skoleelever om hva voldtekt er, opplyser foreningen til Universitas. Men det stemmer ikke ifølge norsk lov.

Straffeloven definerer nemlig voldtekt ut fra visse omstendigheter som utelukker frivillighet og samtykke. Ifølge lovens paragraf 291 er voldtekt seksuell omgang 1) ved bruk av vold eller 2) trusler, eller 3) med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Med dagens voldtektsparagraf er det ikke nok å si «nei». Hvis verken vold, trusler eller en form for handlingslammelse er involvert i hendelsen, da er det ikke voldtekt.

Les også: "Ikke hvil på laurbærene"

En samtykkelov vil gjøre samtykke og frivillighet til kjernen i voldtektsparagrafen.

En samtykkelov vil gjøre samtykke og frivillighet til kjernen i voldtektsparagrafen. Det trengs, for det har aldri kun vært tre forhold (vold, trusler, bevisstløshet) som kan føre til mangel på frivillighet. For eksempel er maktulikhet, beruselse og frysreaksjoner også omstendigheter som kan frata en person frivilligheten. Den alvorlige integritetskrenkelsen som voldtekt er, har ikke utelukkende rot i vold eller trusler, men i frivilligheten, og makten over egen kropp, som blir frarøvet de utsatte. Det bør straffeloven reflektere.

[En undersøkelse utført av Sentio](bb) på vegne av Universitas høsten 2020 viste at tre av fire studenter er for en samtykkelov. Dessverre er bare 49,7 prosent av de ferske stortingsrepresentantene det samme. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er de eneste partiene som ikke har programfestet at de ønsker en samtykkelov, og de sitter på et flertall med ett mandat på tinget. Aldri før har en samtykkelov vært nærmere å bli realitet.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister, og dersom han tar likestilling og kvinners rettsfølelse på alvor, bør han stå tydelig på kravet om en samtykkelov i regjeringsforhandlingene med Senterpartiet. Ja, voldtekt kan ramme alle, men det rammer først og fremst kvinner.

Les også: "Vi skulle aldri hatt et klimavalg"

Så kjære Jonas, få med deg Trygve, og skriv norsk kvinnehistorie.

Kravet om en samtykkelov er langt fra radikalt. FNs menneskerettighetskomité har anbefalt Norge å endre definisjonen av voldtekt i straffeloven, og Istanbul-konvensjonen stadfester at voldtekt bør defineres «slik at den er basert på manglende samtykke i stedet for bevis på bruk av makt». Tolv europeiske land definerer allerede voldtekt som sex uten samtykke i sine lover. Blant dem er Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia. Det er på høy tid at også norske styringsmaktene tar ansvar.

Behovet for en lovendring blir også ytterligere forsterket av menn som er usikre på hvordan de i alle dager skal sikre at sexen er frivillig. Et uttalt «ja», bekreftende blikk eller berøring, og en tydelig tilstedeværelse, er alle handlinger som bekrefter frivillighet under sex. Nei, du trenger ikke en app. Dersom du er usikker på om noen er keene på å ligge, enten før eller under akten: bare spør.

Lovendringer kan ha avgjørende, normdannende effekter på folks holdninger: Ifølge en undersøkelse fra Ipsos MMI (2013) mener én av fire nordmenn at en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt dersom hun har blitt med en mann på nachspiel. Hver tiende mann mener også at en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt om hun er kjent for å ha mange partnere. En undersøkelse fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2014) avdekket at nesten en tredjedel av voldtatte kvinner aldri fortalte om overgrepet til noen. Kun én av ti anmeldte forholdet. En voldtektsparagraf som fullt og helt ansvarliggjør overgriperen, ved enhver seksuell omgang som ikke er frivillig, er derfor helt nødvendig.

En evaluering av den svenske samtykkeloven i 2020 viste at flere ble tiltalt og dømt for voldtekt, fordi flere forhold faktisk kan etterforskes. Poenget med en samtykkelov er ikke å gjøre voldtekt noe lettere å bevise; det er vanskelig allerede. Poenget er først og fremst å kalle en spade for en spade — og en voldtekt for en voldtekt. Målet er heller ikke at flere skal settes bak lås og slå, men at 1) rettssikkerheten og rettsfølelsen til utsatte skal ivaretas og at 2) færre skal voldta.

Som servert på sølvfat kan Jonas Gahr Støre følge internasjonale anbefalinger og sine skandinaviske kolleger, og rette opp i en utdatert voldtektsparagraf; Det er gratis, det gir goodwill og det utjevner kjønnsforskjeller.

Så kjære Jonas, få med deg Trygve, og skriv norsk kvinnehistorie:

1913: Stemmerett.

1978: Selvbestemt abort.

2021: Samtykkelov

Les også: "Hvor er universitetet mitt, Oslomet?"

Powered by Labrador CMS