Kosovo og Sør-Ossetia

Publisert

I Universitas 32/08 anklager Dafina Percuku Asani meg for å ha spredt feilinformasjon om situasjonen i Kosovo i tilknytning til mitt engasjement for sør-ossetiernes sak. La meg i den forbindelse presisere at jeg aldri har benektet at Milosevic-regimet begikk alvorlige overgrep mot den kosovo-albanske sivilbefolkningen etter at NATO innledet sin bombing av Serbia i mars 1999. En sammenlikning av Kosovo og Sør-Ossetia må imidlertid dreie seg om hvordan situasjonen var i Kosovo før NATO grep inn i konflikten. Hvorfor grep ikke Vesten inn mot det georgiske angrepet på Sør-Ossetia? Var ikke det angrepet ut fra et menneskerettighetsperspektiv minst like alvorlig som serbernes behandling av kosovo-albanerne på 1990-tallet?

Faktisk hevder stadig flere observatører at den serbiske «terroren» i Kosovo var frembrakt av den kosovo-albanske opprørsbevegelsen UCK for å frembringe en intervensjon fra NATOs side. I dokumentaren Moral Combat: NATO at War, som ble vist av BBC 12. mars 2000, gir således BBC-journalisten Allan Little et innblikk i UCK-ledernes måte å resonnere på. «Alle væpnede aksjoner vi gjennomførte, kom til å føre til hevnaksjoner mot sivile» og «vi visste at vi satte mange sivile liv i fare», uttaler UCK-lederen Hashim Thaci – mannen som i dag er kosovo-albanernes «statsminister» – i dokumentaren. En annen kosovo-albansk leder, Dug Gorani, erklærer: «Jo flere sivile som ble drept, jo større var sjansene for en internasjonal intervensjon, og dette skjønte selvsagt UCK». Etter Prekaz – et serbisk raid i mars 1998 mot en kosovo-albansk landsby på jakt etter en terrorist/opprørsleder der cirka 40 kosovo-albanere ble drept – utviklet UCK taktikken sin for å provosere serbiske politifolk og soldater til overgrep, hevder Little i dokumentaren. Og han hevder videre at konfidensielle NATO-dokumenter fra denne perioden omtaler UCK som «the main initiator of violence» i Kosovo, og at lederen for OSSEs observatørkorps, William Walker, skal ha betegnet UCKs handlinger som «en bevisst provokasjonskampanje». Jevnfør omtale av Moral Combat: NATO at War i Dag og Tid, nummer 12, 23. mars 2000. (http://www.dagogtid.no/arkiv/2000/12/kosovo1.html).

Powered by Labrador CMS