Kjenner seg ikke igjen: Helge Leander B. Hensen og Siri Halland Nesse. Foto: Privat
Kjenner seg ikke igjen: Helge Leander B. Hensen og Siri Halland Nesse. Foto: Privat

Apartheid på medisin?

Helge Leander B. Hensen og Siri Halland Nesse er ikke enige i at det er en ukultur og forskjellsbehandling på medisinstudiet.

Publisert Sist oppdatert

I serien om hvor grusomt vi har det på Det medisinske fakultet, skrev Universitas i forrige uke om det såkalte «apartheid-systemet». Oppslaget tar opp viktige problem som kan forekomme ved et fakultet med mye fellesundervisning for flere profesjonsstudier, men er dessverre også preget av krenkende påstander som i etterkant har skapt sterke reaksjoner fra flere studenter som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

Les om ukulturen på medisinstudiet: - Medisinstudenter utdannes til arroganse

Artikkelen skaper et inntrykk av at medisinstudentene ser ned på de andre studentene. Professor Pål Brodin ved Det odontologiske fakultet går så langt som å hevde at medisinstudiet er bygget opp på en måte som skaper arrogante leger. Dette finner vi totalt misvisende og ikke realistisk med situasjonen på vårt fakultet. Det har vært lite kunnskap om ernæringsstudiet hos enkelte forelesere, men dette er en problematikk fakultetet prøver å få bukt med, og er ikke et like stort problem som Brodin skal ha det til.

Det er trist om slike enkeltuttalelser skal skape generalisering av studentmassen

Vi stiller spørsmål rundt hva som ligger til grunn for påstandene ernæringsstudentene kommer med, spesielt med tanke på at studentene på ernæring ikke har fellesundervisning med medisinstudentene første halvår. Muligens har dette bakgrunn i noe så tilfeldig som enkeltuttalelser fra nye studenter i for eksempel fadderuken. Det er trist om slike enkeltuttalelser skal skape generalisering av studentmassen. I verste tilfelle kan dette svekke rekrutteringen til masterprogrammet i ernæring, hvilket vil være svært uheldig.

Studieprogrammet i klinisk ernæring ved UiO er det mest integrerte utdanningstilbudet innen ernæring i hele landet. Studiet har vært gjenstand for en enorm satsing de siste årene, blant annet med ernæringspoliklinikken på Domus Medica, med et tverrfaglig team bestående av leger og klinisk ernæringsfysiologer, og studentene får følge pasientene tett. Å hevde at man ikke satser på tverrfaglighet ved fakultetet, er derfor misvisende.

Powered by Labrador CMS