SAIH misbruker ikke midler

Påstandene om SAIH i forrige ukes Universitas er uriktige og myter, mener kronikkforfatteren.

Eirik Gulseth, leder i SAIH

SAIH misbruker ikke bistandsmidler. SAIHs innsamlede midler blir brukt til bistandsprosjekter, administrasjon og informasjon. Midlene til Tell Him-kampanjen ville ha utgjort 0,04 prosent av det vedtatte informasjonsbudsjettet. Vi ville altså ikke ha brukt penger som skulle ha gått til bistand. SAIH har imidlertid tatt studenters bekymring til etterretning, og trukket støtten til Tell Him-kampanjen. Reaksjonene på vår tilslutning har vist at kampanjens form er for splittende og kontroversiell. Vi lytter til studentpolitikeres bekymring. Deres meninger er viktige for oss. Viktige er også våre grunndokumenter og vårt mandat.

Det har ikke forekommet brudd på SAIHs grunndokumenter. Vi styrer etter retningslinjer som studentrepresentanter har vedtatt. Der står det blant annet at SAIH skal engasjere seg i aktuelle og kontroversielle saker, for å sette utvikling og solidaritet på dagsorden. Vi har handlet i tråd med disse retningslinjene og vårt mandat. Kjernen i debatten den siste uken er valg av politisk sak. En slik debatt er viktig, og vi er glad for at den kommer.

SAIH jobber med tre ting, utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Utdanningsbistand skaper ikke nødvendigvis utvikling alene. God bistand forutsetter mer enn å gi penger fra nord til sør. Like viktig er det å jobbe med de underliggende strukturene og rammebetingelsene som gjør at fattige blir fattigere og rike blir rikere. Dette er dette som er politisk påvirkning. SAIH jobber politisk utenfor den partipolitiske arenaen. Vi har jobbet politisk i over 40 år. Vi var sentrale i motstandskampen mot apartheid, vi har jobbet tett med fredsprisvinnerne fra både Øst-Timor og Burma. Vi skal engasjere oss i vanskelig internasjonale spørsmål også framover.

SAIH lurer ikke studentene. Glenn Hansen, leder i HumAK, påstår at SAIH lurer studentene og at vi skal drive humanitær hjelp. SAIH skal ikke drive humanitær hjelp. Vi jobber med bistand. Under mottoet «Utdanning for frigjøring» jobber vi med langsiktig støtte til og samarbeid med organisasjoner i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. Samarbeidsorganisasjonene våre tilbyr utdanning og opplæring med særlig fokus på hiv/aids, yrkesutdanning, urfolksrettigheter og demokrati. Humanitær hjelp er noe helt annet og er ikke det SAIH skal jobbe med i følge vår formålsparagraf.

SAIH gjør med norske studenters støtte et viktig arbeid for utdanning i sør. Det vil vi gjøre også i framtida.

Powered by Labrador CMS