Hva er egentlig motivasjonen bak å få inn flere kvinner i tech?

«Motivasjonen for å få inn flere kvinner i tech handler altså ikke bare om likestilling, men også om å videreutvikle industrien til et nytt nivå», skriver NTNU-studenten.

Publisert

Si din mening

Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

  • Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom. Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller.

  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende.

  • Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

  • Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

I dagens samfunn blir det ofte snakket om hvor viktig det er med mangfold, spesielt med tanke på å få inn flere kvinner i tech. NTNU startet for noen år siden å gi to kjønnspoeng til alle kvinnelige søker på en håndfull ingeniørstudier. I flere tiår har menn dominert denne industrien, og nå er vi i en periode hvor kjønnsstereotypien endres.

Vi har sett at kvinner kan være minst like gode ingeniører som menn, akkurat som menn kan være minst like gode sykepleiere som kvinner. Men hvorfor er det egentlig så viktig at flere kvinner er med på å utvikle ny teknologi?

Du har kanskje hørt uttrykket “Men are from Mars, and Women are from Venus”. John Gray kommer med dette berømte uttrykket fra boken sin med samme tittel. Boken presenterer en analogi der menn og kvinner kommer fra ulike planeter. Men hvor ulike er vi egentlig?

Menn og kvinners DNA er ikke nødvendigvis så ulikt. Vi har til og med de samme hormonene, men hvilke hormoner man har mest av varierer selvsagt mellom kjønnene. For eksempel har kvinner ofte høyere nivå av hormonet oxytocin, et hormon som minsker stress.

Dette hormonet er spesielt viktig under fødsel og kobles ofte sammen med medfølelse, nære relasjoner og kjærlighet. Av denne grunn blir ofte kvinner fremstilt som å ha en bedre evne til å vise medfølelse, men man kan også argumentere for at menn viser like mye medfølelse, bare at de uttrykker det på en annen måte.

Det kan det være vanskelig å skille mellom hvorfor menn og kvinner er ulike, hvilke faktorer som kommer fra kultur og hvilke faktorer som er biologiske. Alt dette kan spille inn på hvorfor vi ofte løser problemer forskjellig.

I flere tilfeller viser det seg at en gruppe med større mangfold ofte vil kunne ha en bedre evne til å løse problemer. Ny forskning fra BCG viser at bedrifter med mangfold over gjennomsnittet produserer en økning på 19% av produktene sine fra innovative løsninger.

Med andre ord, når et team består av ansatte med ulik bakgrunn og med lik representasjon fra begge kjønn, vil gruppen jobbe mer innovativt. Motivasjonen for å få inn flere kvinner i tech handler altså ikke bare om likestilling, men nemlig også om å videreutvikle industrien til et nytt nivå.

Powered by Labrador CMS