Universitas mener:

Valget du bør bry deg om

Tre grunner til hvorfor du bør stemme i årets studentvalg ved UiO.

Er du forbanna over manglende praksisplasser på studiet ditt? Har du lyst på døgnåpne lesesaler? Eller har du kanskje en venn med som sliter med å følge med i undervisningen, da vedkommende ikke får tilrettelegging for behovene de har krav på?

Onsdag forrige uke åpnet de digitale stemmeurnene til årets studentvalg ved UiO. Frem til 5. mai har du mulighet til å stemme frem tillitsvalgte som skal kjempe for å gjøre din utdanning og ditt studiested litt bedre (såfremt du studerer ved UiO).

Syv lister med studenter fra hele UiO kjemper om 27 plasser i parlamentet. [Dessverre vet de færreste at de stiller til valg.](aa)

I en utspørring Universitas gjorde blant 59 studenter på campus i dagene før valget, svarte 93 prosent at de verken visste når valget holdes eller hva de ulike listene mener. Samtidig mente 7 av 10 at det er viktig at UiO har et velfungerende studentparlament.

Undersøkelsen er på langt nær representativ for hele studentmassen. Til det er den for smal. Men den kan gi en pekepinn på hvordan det står til med interessen rundt valget.

Mathilde Klien, som er student ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, svarer nokså treffende på spørsmålet om hvorfor det er slik: «Problemet går nok begge veier: informasjonen fra listene når ikke oss, men kanskje gidder vi ikke lete heller.” Det siste er helt klart enklest å gjøre noe med. Men det krever at du tar stilling til spørsmålet om hvorfor det nytter å engasjere seg i valget. Her er tre gode grunner:

For det første er studentpolitikere dine tillitsvalgte overfor universitetsledelsen. Som helt vanlig student har du i bunn og grunn ganske lite du skulle ha sagt om de store prosessene og veivalgene det jobbes med på UiO. Hvis du for eksempel er opptatt av spørsmål knyttet til eksamen eller hvordan universitetet jobber for å få ned klimagassutslippene, er dette kamper som studentpolitikere tar på dine vegne.

Studentparlamentet har blant annet to representanter i universitetsstyret. De jobber dermed direkte med å påvirke ledelsen i saker som angår studentene. Det siste året har de blant annet fått gjennomslag for at det igjen blir mulig å bruke egenmelding på fysisk skoleeksamen ved UiO. I tillegg har de jobbet for at UiO forplikter seg til utslippskutt og et grønnere campus, gjennom klimastrategien som ble vedtatt tidligere i år.

For det andre fremmer også Studentparlamentet velferdssaker på vegne av studentene. Bysykler på Blindern og lanseringen av «Mine studier»-appen, er to konkrete eksempler på saker Studentparlamentet har fått gjennomslag for. I år vil ulike lister jobbe for saker som bedre hvilerom, sanitetsprodukter på do og døgnåpne lesesaler.

For det tredje kan økt valgdeltagelse bidra til å gi studentillitsvalgte mer påvirkningskraft overfor institusjoner som UiO og SiO. Hvis de tillitsvalgte kan vise at de har en stor andel av studentmassen i ryggen, blir det vanskeligere for de på toppen av parnasset å ikke lytte til studentenes stemmer. Ved å stemme i valget styrker du også studentdemokratiet.

I siste utgave av Universitas ønsker vi å gi deg ulike perspektiver om og innsikt i hva valget handler om. Vi håper det kan engasjere deg til å bruke stemmeretten. Valg.uio.no er siden du skal klikke deg inn på. Selve prosessen krever bare et par tastetrykk. Er du usikker på hvilken liste du skal velge, har Studentparlamentet en egen valgomat på sine nettsider.

Nå har du mulighet til å vise at du bryr deg

Powered by Labrador CMS