Vi krever et inkluderende og likestilt universitet!

Alle ønsker seg jo et inkluderende og likestilt universitet, men likevel preges UiO av kjønnsubalanse, spesielt i lederposisjonene.

Publisert Sist oppdatert

Siden UiO fikk sin første rektor i 1906, er Lucy Smith den eneste kvinnen som har hatt posisjonen som Universitets mektigste. Om du blir litt provosert av det, følg med. Her kommer flere provoserende fakta.

Selv om to tredjedeler av studentene ved UiO er kvinner, er to tredjedeler av professorene ved UiO menn. Kvinnelige forskere og studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet rapporterer mer negativ sosial og akademisk oppmerksomhet og uønsket seksuell oppmerksomhet. Blant de 27 representantene i Studentparlamentet er det tilnærmet kjønnsbalanse, men alle de syv studentpolitisk listene i Studentparlamentet har menn som ledere.

Hvorfor er det så store skjevheter, spesielt i hvem som får lederposisjonene?

Alle ønsker seg jo et inkluderende og likestilt universitet, men likevel preges UiO av kjønnsubalanse. Ofte har slike systematiske skjevheter sammenheng med både kultur og regler der bivirkningen blir mindre mangfold.

Jeg vet for eksempel ikke om en eneste rektor ved UiO som ikke har jobbet hele livet sitt ved UiO før hen fikk topplederjobben. For å bli rektor må du først bli professor. Når to tredjedel av professorene ved UiO er menn, er det kanskje ikke så rart at antall rektorkandidater som er kvinner er svært få.

Min personlige erfaring er at UiO er preget av en kultur der det er tøft å være ny; du må tåle både motstand og hersketeknikker om din stemme skal bli hørt. En slik kultur kan bidra til at kvinner faller fra på veien til topplederstillingene, selv om vi er overrepresentert blant studentene.

Sånn skal det ikke være. Å være ung og engasjert skal oppmuntres og legges til rette for. Ønsker du å ta ansvar og være med å legge føringer for UiO, skal engasjementet ditt ønskes velkomment.

Også om du er kvinne.

Studentparlamentet ved UiO jobber målrettet for at det skal være lettere for studenter å påvirke læringsmiljøet og studiehverdagen ved UiO, men det tar tid. Derfor trenger vi din hjelp. Samtidig som studenter krever at UiO jobber for å sikre mangfold og likestilling, må vi bruke vår stemme i kampen for kulturendringen som må til.

Ikke minst må vi stemme i valg om hvem som skal lede UiO. Senest i høst var det valg av ny ledelse ved Det medisinske fakultet der studentene avgjorde resultatet. Fordi 80 prosent av studentene stemte på den samme kandidaten, ble denne kandidaten valgt.

Dette til tross for at studentenes stemme bare vektes som 25 prosent av stemmene, og majoriteten av de ansatte foretrakk den andre kandidaten. Dermed fikk Det medisinske fakultet sin første kvinnelige leder.

I april gjennomføres det årlige studentvalget ved UiO. Da kan alle studenter ved UiO stemme på hvem de ønsker skal sitte i Studentparlamentet. Studentparlamentet fungerer som et elevråd for studenter ved UiO, og er den viktigste måten studenter kan påvirke UiO og kjempe for et mer mangfoldig, inkluderende og likestilt universitet.

I fjor var det bare 10 prosent av studentene som stemte. I år vil vi at flere skal avlegge sin stemme.

Fordi det nytter. Listen over viktige gjennomslag studentene har bidratt med er lang. Vi vil at den skal bli enda lenger. Men da må vi kreve vår plass og bruke vår stemme. Vi må stille spørsmål ved det etablerte, vi må melde oss som tillitsvalgte og vi må stemme ved valg.

Powered by Labrador CMS