"De siste årene har alle fakultetene styrket sitt engasjement i lektorprogrammet, og HF, MN og SV har i dag egne faglige stillinger dedikert til programmet," skriver Jonas Bakken.

Ingen lektorstudenter å miste

"Etter den siste omleggingen av lektorprogrammet i 2014 har frafallet gått ned år for år, og flere fullfører utdanningen enn noensinne," skriver Jonas Bakken i dette svarinnlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Lektorutdanningene skal gi studentene faglig fordypning i to skolefag og solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse. Gjennom utdanningen blir studentene kvalifisert til å undervise på de høyeste nivåene i norsk skole. Hvis mange studenter mister motivasjonen og faller fra i løpet av utdanningen, er det uheldig for skole-Norge, som går glipp av sårt tiltrengte, kompetente lærere. Det er også uheldig for studentene selv, som har brukt år av sitt liv på en utdanning de ikke fullfører.

Les også: "Nei – studiestøtten er ikke nok"

Tiltak mot frafall har også lenge vært et sentralt satsingsområde ved lektorprogrammet ved UiO.

Det er derfor viktig at det blir satt et kritisk lys på problemet med frafall i Norges lektorutdanninger, slik Henriette Haugen Hoffmann gjør i sitt innlegg i [Universitas 7. oktober](aa). Tiltak mot frafall har også lenge vært et sentralt satsingsområde ved lektorprogrammet ved UiO. Blant annet har vi forsterket oppfølgingen av studenter som er i ferd med å falle fra, med rådgivning og hjelp til å tilpasse studieløpet.

Vi har også etablert Profesjonsrettet mentorordning (PROMO), der studenter kan få erfarne lærere fra UiOs partnerskoler som mentorer. Mentorene møter studentene jevnlig gjennom hele studiet, hjelper dem med å utvikle læreridentitet og knytter sammen studiene på campus med hverdagen i skolen. PROMO er populært, og tilbakemeldingene fra studenter som har benyttet seg av tilbudet, er svært positive.

Selv om lektorprogrammet administreres fra ILS og UV, er dette et studium som store deler av UiO er involvert i, og de fleste av studieårene tilbringer studentene ved HF, MN, SV eller TF. De siste årene har alle fakultetene styrket sitt engasjement i lektorprogrammet, og HF, MN og SV har i dag egne faglige stillinger dedikert til programmet. Dette kan styrke integrasjonen mellom det studentene lærer i disiplinfagene og i profesjonsfaget.

Tiltakene mot frafall ser ut til å fungere. Etter den siste omleggingen av lektorprogrammet i 2014 har frafallet gått ned år for år, og flere fullfører utdanningen enn noensinne. I kullet som startet i 2014, sluttet 30,1 prosent etter første studieår. I kullet som startet i 2019, sluttet 16,7 prosent. Selv om dette er nesten en halvering av frafallstallene etter første år, er det fremdeles for mange som ikke fullfører programmet. Dessuten er det mange studenter som har sluttet eller blitt forsinket under pandemien, en utfordring vi deler med mange andre utdanninger i Norge.

Vi fortsetter derfor arbeidet mot frafall, og vi håper Nokut vil peke på gode løsninger når de har fullført evalueringen av lektorutdanningene i Norge.

Les også: "Til forsvar for den gjennomsnittlige student"

Powered by Labrador CMS