Legg ned PPU

Publisert

Noen ganger bør man være høflig. Ane Krogsæter Arre ved Lektorprogrammets programutvalg er høflig når hun skriver at Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) står overfor [«organisatoriske utfordringar» og har «eit stort potensial for forbetring»](1). Gro Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag er også høflig og avmålt når hun i Universitas 15. september omtaler PPU som «livsfjernt» og sier at [«Instituttet har ikke klart å gjøre noe med problemene på over 30 år»](2). Jeg har ikke tenkt å være høflig.

Jeg var PPU-student i 2009/2010. Dessverre kan jeg ikke skylde på at ingen advarte meg. Etter fem år på UiO hadde jungeltelegrafen for lengst nådd frem. Alle himler med øynene når noen nevner ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

Jeg husker særlig godt forelesningen om minoritetsspråklige elever. En pedagogikkforsker ga oss løse betraktninger om innvandring, fortalte oss at det faktisk finnes flinke innvandrere, snakket litt om pedagogisk sosiologi og viste oss at det nå er flere barn med minoritetsbakgrunn i Oslo-skolen enn hva det var på 1970-tallet. I pausen nærmet det seg mytteri blant studentene.

Pedagogisk sosiologi er fint, men ikke for lærerstudenter. Tenk om legestudentene fikk tilsvarende undervisning! Tenk om fremtidens leger brukte studietiden på å lese medisinsk sosiologi, reflektere over sykehusspredningen i Norge, høre om ulike definisjoner av «sykdom» og bli fortalt, slik vi ble, at «det finnes ingen svar». Vi ville aldri latt slike leger håndtere kroppene våre. Likevel lar vi slike lærere håndtere barna våre.

Dersom avløpssystemet i huset har falt sammen, nytter det ikke å skylle med Plumbo.

Ane Krogsæter Arre mener at PPU bør legges om. Jeg tror ikke at det vil fungere. Dersom avløpssystemet i huset har falt sammen, nytter det ikke å skylle med Plumbo. Jeg tror ikke at foreleserne ved ILS vet hvordan de skal utdanne lærere, og ingen reformer vil lære dem det.

PPU bør legges ned og erstattes av en mentorordning. Nye lærere bør få 25 prosent lavere lønn første år, i bytte mot litt færre undervisningstimer og oppfølging av en erfaren lærer. Da slipper vi å bruke tid og penger på PPU. Samtidig får norsk skole tilflyt av lærere. Hva PPU-foreleserne da skal gjøre, vet jeg ikke. La oss for barnas skyld håpe at de ikke havner i skoleverket.

Powered by Labrador CMS