Effektiv og trygg studielånsordning

Publisert

Fremskrittspartiet ønsker å sikre studentene en effektiv, sikker og servicevennlig utbetaling av lån- og stipend. Derfor har vi tatt til orde for å konkurranseutsette administreringen av dette.

Staten skal fremdeles finansiere studielånene, på samme måte som staten finansierer studiene. Studenter kan velge mellom en rekke ulike studiesteder, som er finansiert av det offentlige. Hvorfor skal det være umulig å få til en ordning der studentene også kan velge mellom tilbyderne av studielån, finansiert av det offentlige?

Flere kjenner til dagens BSU-ordning. Gunstige vilkår og fordeler med ordningen er regulert i lov. Selve administreringen av tilbudet skjer gjennom bankene. Personer kan, med «garantien» om ordningen i hånd shoppe denne tjenesten hos ulike banker. Bankene tjener på å ha kunder og ønsker å tiltrekke seg dette segmentet, noe som ofte gir seg utspill i enten mer gunstig rente på lånet, andre tilleggstjenester, bedre service osv. Minstegarantien er lovfestet, ekstraytelser er konkurransegrunnlaget. FrP ser for seg et liknende system for utbetalingen av lån- og stipend.

Lånekassen skal altså ikke privatiseres.

Lov om utdanningsstøtte regulerer vilkårene til studiestøtten. Den lovfester hvem som kan ta lån til hvilke vilkår og er garantisten for de gunstige låne- og stipendordningene som er til for studentene. Fremskrittspartiet har ikke tatt til orde for å endre denne. Alle de offentlige låne- og stipendordningene som er i dag skal bevares. Alle de gunstige vilkårene skal bevares. Lånekassen skal altså ikke privatiseres. Men konkurranse er viktig, og det er viktig at Lånekassen som administrasjonsbedrift ikke får følelsen av at de er «trygge».

Vårt utgangspunkt er ønsket om et mer effektivt og servicevennlig tilbud til studentene. En konkurranseutsetting av administreringen av lån- og stipendutbetalinger vil styrke studentenes valgfrihet og kunne generere til flere og bedre tjenester.

Powered by Labrador CMS