Nei til konkurranseutsetting

Publisert

I Universitas før påske forteller nestleder i Høyres studenterforbund, Aksel Fridstrøm, at de jobber for at Høyres landsmøte nå skal gå inn for å konkurranseutsette Lånekassen. Forslaget begrunnes med at Lånekassen har lang behandlingstid, og at tilbudet til studentene vil bli bedre dersom de også kan ta opp studielån i private banker. Norsk studentorganisasjon (NSO) er helt uenig i både beskrivelsen av Lånekassens tjenester og forslaget Fridstrøm skisserer.

For NSO er det en gåte hvordan tilbudet til studentene kan bedres gjennom studielån i private banker. Lånekassen setter ingen økonomiske premisser ved tildeling av studielån slik private banker gjør. Det er derfor mulig for alle studenter å motta studiestøtte, uavhengig av sosiale og økonomiske forutsetninger. At staten skal gå inn som garantist for de private studielånene for å opprettholde samme sikkerhet, lukter mer byråkrati som i siste instans må betales av studentene selv.

«Med tanke på at Lånekassen kun har ca. 300 ansatte som betjener over 900 000 kunder, må Lånekassen kunne sies å være den mest effektive banken i Norge.»

Lånekassen har de siste årene gjennomgått en stor og omfattende moderniseringsprosess, og behandlingstiden har de siste årene blitt betydelig bedre. Standardkunden til Lånekassen søker om lån og stipend uten behov for manuell behandling. Slike søknader behandles maskinelt, og kunden får svar på sms i løpet av et par dager. Myten om lang behandlingstid gjelder kun et fåtall av kundene, som av spesielle årsaker trenger å få søknadene sine manuelt behandlet. Slike tilfeller vil heller ikke bortfalle med privatisering av studielån. Med tanke på at Lånekassen kun har ca. 300 ansatte som betjener over 900 000 kunder, må Lånekassen kunne sies å være den mest effektive banken i Norge.

Studentene er selv representert i Lånekassen og kan påvirke hvilke ordninger vi ønsker skal prioriteres. Vi bør heller fokusere på hvilke justeringer og endringer som må til i Lånekassens tilbud for å bedre studiestøtteordningen ytterligere. Et rungende nei fra NSO til konkurranseutsetting!

Fortsett debatten på universitas.no

Powered by Labrador CMS