Kjønn: Venstrealliansen, her representert ved leder Pietro Lapolla, svarer på kritikken fra lektorstudent Anine Norén om forslaget om å jobbe for flere kvinner på pensumlistene.

Et mer mangfoldig pensum vil være bra for kvaliteten

«Vi går antageligvis glipp av mye kjempebra pensum på grunn av en systematisk tilbøyelighet til å gi kvinnelige forfattere mindre anerkjennelse», skriver Venstrealliansen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Studentvalget 2020

* Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO.

* Har som ansvar å ivareta studentenes interesser overfor UiO-ledelsen.

* Hvert år velges nye representanter til Studentparlamentet gjennom studentpolitiske lister.

* Årets valg finner sted 8.–14. april, og følgende lister stiller til valg: Arbeiderbevegelsens studentliste, Gjestelista, Grønn liste, Liberal liste, Moderat liste, Venstrealliansen og Henke og Thom-listen.

* Du kan stemme på valg2.uio.no frem til 14. april klokken 14.

* Alle registrerte UiO-studenter kan stemme.

I universitas 11. april skriver Anine Norén [at mangfoldig pensum er dårlig likestillingspolitikk](aa). Der er vi rykende uenig! Et mer mangfoldig pensum der flere perspektiver kommer til syne, vil være mer enn fordelaktig for kvaliteten på pensum.

Dette er også formuleringen vi faktisk bruker i vår valgkampsak og i vårt politiske program – vi har et mål om et mer mangfoldig pensum. Kvotering av flere kvinnelige forfattere på pensum vil være én eventuell del av en større, overordnet innsats for et mer mangfoldig pensum.

Grønn liste: «Ja til et grønt, hyggelig og sosialt campus»

Venstrealliansen er selvfølgelig enig i at det er kvaliteten på innholdet i pensum som er viktigst. Men når kvinner er underrepresentert i pensumlistene, ser vi dette som et tegn på at det nettopp er andre faktorer enn kvalitet som spiller inn.

Vi kjøper rett og slett ikke en påstand om at kvinner er underrepresentert på pensumlistene fordi de skriver dårligere! Vi går antageligvis glipp av mye kjempebra pensum på grunn av en systematisk tilbøyelighet til å gi kvinnelige forfattere mindre anerkjennelse.

Det er merkverdig at kvinner er halve menneskeheten, men at det likevel er så få av dem på pensum

Kvinner har hatt mange sentrale bidrag i vitenskapelig produksjon som i stor nok grad ikke har blitt verdsatt. Det er merkverdig at kvinner er halve menneskeheten, men at det likevel er så få av dem på pensum. Det vi ønsker, er en mer fagkritisk prosess hvor man er bevisst denne skjevheten, en endring av tankesett og prosesser rundt hvordan vi bestemmer pensumlistene til UiOs studieprogrammer.

Liberal liste mener det er ting å ta med seg fra pandemien: «Det kommer en dag – etter korona»

Det er en ting vi imidlertid er enig med Norén i: Likestilling kan ikke bare komme gjennom mer mangfoldige pensumbidrag, men også gjennom forbedringer i de materielle forholdene til kvinner. Vi kjemper for å øke studiestøtten og for redusering av husleien i studentboligene til SiO. Venstrealliansen har også gått til valg på å få flere kvinner i akademiske stillinger og aktivt bruk av kjønnspoeng ved studieprogrammer med overveldende flertall av ett kjønn (det ville også vært fordelaktig med flere menn på studier hvor kvinner er overrepresentert).

Det går med andre ord fint an å jobbe for både mangfoldig pensum samtidig som man jobber for forbedring av kvinners økonomiske situasjon.

Powered by Labrador CMS