Grønt universitet

Publisert

Universitetet i Oslo (UiO) innførte i sin tid Grønn stat for å oppnå økologiske og økonomiske gevinster gjennom en mer miljøbevisst drift av universitetet. Grønn stat ble introdusert i Stortingsproposisjon 1 (2001-2002). Det er i dag nødvendig å spørre seg om nok ble gjort. UiO har – med cirka 30 000 studenter og 4 600 ansatte et ansvar for å ta miljøvennlige grep som monner. «Kommunikasjonsplattform for Universitetet i Oslo» markedsfører ideen om ansvar, og at universitetet «skal gi oss energi og begeistre oss til innsats», samtidig som visjonen skal «blinke som et fyrtårn der fremme og gjøre det helt klart hvor vi skal».

En så stor virksomhet som UiO kan utvilsomt få mange effekter ut av å ta et større «miljøansvar» enn det vi ser i dag. Det er blant annet nødvendig å vri papirbruken i en mer miljøvennlig retning, og Liberal liste ser for seg UiO som «det papirløse universitet». Eksamener kan leveres inn på PC, og kopiavgiftens ordning må endres; dersom det betales for de faktiske utskrifter som gjøres, vil de som ikke skriver ut slippe å betale. Liberal liste mener også at det i langt større grad enn i dag skal kreves at skriverne skriver ut tosidige utskrifter.

Vi må alltid vurdere alternativ oppvarming av bygg, både for nye bygg og for oppgradering av gamle. UiO må dessuten ha et bevisst forhold til håndtering av avfall og kildesortering i mye større grad enn i dag. Det må være mulig å kildesortere også for ansatte og for studenter på lesesaler. Økologisk mat i kantinene kan også være en god ide. Det er de mange bekker små som kan snu universitetet i riktig retning.

Det er uansett klart at det behøves en helhetlig vurdering av hvilke tiltak som kan gjennomføres. Vi har mange flere ideer, men det viktigste er at rutinene må være enkle for studenter og ansatte, det må gi miljøgevinster og kostnadsbesparelser; men også mer fornøyde deltakere. Dersom vi starter nå, kan framtiden bli en ren og grønn fornøyelse!

Powered by Labrador CMS