Helgrønn utdanning: En positiv nyhet

Publisert

I utgaven av Universitas som kom ut onsdag 23. april, kunne vi lese om prosjektet «Grønn stat» som bare noen få av SiOs institusjoner har fått i gang et arbeid med. Flere representanter fra de forskjellige skolene kommer med begrunnelse for hvorfor man ikke har kommet helt i gang og det går på økonomi, spørsmål om prioriteringer, hensyn til studenter og holdningsendringer.

Ved mitt studiested, Det teologiske Menighetsfakultet (MF), har styret og studentrådet gått inn for en stor satsing på miljø- og klimaproblematikken. Skolen er ikke en offentlig utdanningsinstitusjon og dermed heller ikke tilknyttet prosjektet «Grønn stat».

Lærings- og miljøutvalget ved MF har med støtte fra styre, ledelse og administrasjon laget en mer dristig miljøplan enn vår alles kjære statsminister har lagt frem siden han inntok lederstolen i vårt norske demokrati. MF har satt i gang kildesortering i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) i kantinen her på huset, og påbegynt arbeidet med å skifte ut alle våre gamle og slitte vinduer som slipper inn svært mye kulde som igjen gjør at oppvarmingen går drastisk opp. Det er startet et holdningsarbeid med henhold til papirforbruk hvor man oppfordrer studenter og ansatte til å bruke dobbeltsidige utskrifter, lagre dokumenter på data, utskrift av eposter og gjennomgå praksis/krav ved oppgaveinnlevering (dette skjer i dag per papir, men i fremtiden er det et mål om å få alt levert inn via fronter). Til jul leverte rektor ut varme og gode pledd til alle sine ansatte slik at de slapp å fryse når skolen nå skulle sette ned temperaturen på kontorene til 22 C. Videre er det blitt strengere krav angående lyssetting, sparepærer brukes og det er satt i gang innrapportering av fravær slik at rom, auditorier eller kontorer som ikke blir brukt skal være mørklagt. Ved innkjøp skal volumet av forbruksvarer reduseres, og miljøprodukter skal i størst mulig grad ha forkjørsrett.

Ved MF har vi også byttet renholdsfirma til et som bruker miljøvennlige produkter og metoder. I forhold til transport til tjenestereiser skal den enkelte helst velge kollektivt, reisene reduseres og sykkelparkeringen skal få høyere status med bedre tilrettelegging.

Mye kan gjøres, men arbeidet er startet. Ikke minst er det gledelig at Velferdstinget og SiO så sterkt har gått inn for en stor innsats på miljøfronten som vi håper vil gi ringvirkninger ut til alle studiesteder i Oslo (også de tilknyttet Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad) og ut til resten av landets studentinstitusjoner. Ikke minst trenger våre politikere et spark i baken.

Powered by Labrador CMS