Hva nå, Ottersen?

Publisert

Vi i Framtiden i våre hender (FIVH) Blindern gratulerer Ole Petter Ottersen med seieren i rektorvalget. Nå er vi spente på hvordan vår kommende rektor har tenkt til å ta ansvar for universitetets profil når det gjelder miljø og rettferdighet.

Den 11. mars hadde FIVH Blindern et leserinnlegg i Universitas der vi utfordret rektorkandidatene med to konkrete forslag. Utfordring nummer én var å få universitetet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette vil innebære en helhetlig gjennomgang av driften og konkrete tiltak i forhold til for eksempel energiforbruk. Utfordring nummer to var å følge veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser», utarbeidet av Initiativ for etisk handel. Denne veilederen gir praktisk informasjon om hvordan offentlige virksomheter kan stille krav i en innkjøpsprosess. På denne måten kan man sikre at grunnleggende arbeidstakerrettigheter ivaretas under produksjonen av det som kjøpes inn. Veilederen er allerede tatt i bruk av Universitetet i Stavanger (UiS).

Nå ber vi den påtroppende rektoren om å redegjøre for hva han har tenkt å gjøre på dette området.

På en debatt 25. mars ga begge rektorkandidatene uttrykk for at de ville gjennomføre disse to forslagene hvis de ble valgt. Ottersen hadde for øvrig også «grønt universitet» som et av punktene på sitt valgprogram. Nå ber vi den påtroppende rektoren om å redegjøre for hva han har tenkt å gjøre på dette området, særlig i forhold til de to utfordringene som her er nevnt.

Powered by Labrador CMS