Nicolay Stang, bli med i Grønn Liste!

Vi krevet at UiO skal trekke sine investeringer ut av fossil energi

Publisert Sist oppdatert

I forrige ukes Universitas slår Nicolay Stang fast at det ikke er uetisk å forbedre menneskers livsbetingelser. At Stang vil forbedre menneskers livsbetingelser er bare å applaudere, men måten han vil gjøre det på er dypt problematisk.

Les også: Etiske investeringer

Kull og gass skal ifølge Stang løfte mennesker ut av fattigdom. Historisk er det ikke tvil om at kull og gass har ført til stor velstand og løftet millioner ut av fattigdom. Problemet er at kull og gass også skaper klimaendringer med enorme konsekvenser, og dermed bidrar til å sende millioner ut i fattigdom og nød.

Stangs poeng er at vi må velge mellom kull eller fattigdom, men resonnementet hans bygger heldigvis på et premiss som er helt feil. Vi må nemlig ikke velge. Gjennom fornybar energi og smarte løsninger kan mennesker løftes ut av fattigdom på en bærekraftig måte.

Og her har universitetene en sentral rolle.

Når UiO investerer i fornybar energi, så bidrar universitetet til å presse ned prisen på fornybare energiløsninger og dermed gjøre dem tilgjengelige for flere. Når UiO heller velger å investere i kull, så gjør de det motsatte og bidrar miljøødeleggelse og klimaendringer.

Vi i Grønn Liste ønsker at universitetet skal være helt i front både når det gjelder bekjempelse av fattigdom og bekjempelse av klimaendringer. Det kan vi ikke få til gjennom kull og gass. For det er ikke uetisk å forbedre menneskenes livsbetingelser, men det er uetisk å fortsette å satse på energiformer som ødelegger mer enn de forbedrer. Derfor krever vi at UiO skal trekke sine investeringer ut av fossil energi.

Til slutt vil vi gjerne komme med en invitasjon til Nicolay Stang: Bli med i Grønn Liste! Vi er nok ikke enige når det gjelder sammenhengen mellom fattigdom, kull og klimaendringer, men du har gode intensjoner og vi ønsker i likhet med deg å forbedre menneskenes livsbetingelser, økt matproduksjon og en grønnere jordklode. La oss starte på Universitetet i Oslo, så kan vi sammen forandre verden.

Powered by Labrador CMS