Oljelobbyen vekk fra Universitetet

Publisert

Venstrealliansen er den radikale og sosialistiske listen som stiller til valg i årets studentparlamentsvalg. Vi stiller til valg med kampsaken oljelobbyen vekk fra universitetet, fordi vi mener at Universitetet i Oslo (UiO) skal være et grønt universitet. Med det mener vi ikke grønt kun gjennom å resirkulere papir eller å skru av lyset, men å være forskningsledende på nye energialternativer for fremtiden. Det er i forskningen UiO kan være en sentral aktør for å skape et mer klimavennlig Norge og vri trenden fra fossil energi over på fornybar energi.

Oljeforskning mottar mye penger både fra forskningsrådet og fra oljeindustriens interesseforeninger. Oljeutvinning og eksport er en stor del av norsk økonomi og, og er en stor arbeidsgiver, og er nok den industrien med mest innflytelse på norsk samfunn og politikk. Det er derfor ikke rart at oljeindustrien har mye å si, også på forskningssiden. UiO burde være en motvekt til dette. Vi vet at det ikke er i olje fremtiden ligger, vi vet at for å kunne stoppe farlige klimaendringer, må fordelingen av ressurser flyttes fra oljen til alternative energikilder. UiO prøver å gi uttrykk for å være et grønt universitet. Samtidig arrangerer UiO sammen med Oljeindustriens landsforening Petroleumsdagen hvert år på universitetet. Dette er en rekrutteringsdag myntet på studenter, med faglig innhold over en hel dag og annonsert både på nett og med plakater. Ingen andre industrier eller arbeidsplasser har fått æren av en slik egen dag arrangert av UiO.

– Vi vil få slutt på særbehandlingen oljeindustrien får i møte med universitetet.

Venstrealliansen vil jobbe for at mer penger i forskningen skal gå til fornybar kilder, og litt etter litt flyttes over fra oljeforskningen. Vi vil få slutt på særbehandlingen oljeindustrien får i møte med universitetet, og vi vil hele tiden jobbe for et mer miljøvennlig universitet og samfunn.

Powered by Labrador CMS