Ottersen svarer Universitas: – Faktafeil om miljø

Publisert Sist oppdatert

Universitas hevder på lederplass 23. november at energiforbruket og klimautslippet ved UiO har forverret seg de siste årene. Bildet Universitas tegner er entydig negativt og bringer feil fakta på bordet. Jeg ønsker å korrigere tre faktafeil:

1. Det stemmer ikke at energiforbruket ved UiO har økt. Forbruket de siste årene har vært relativt stabilt, men sammenlignet med 2012 var elektrisitetsforbruket i 2015 redusert med 5,5 prosent. Energi til oppvarming hadde en reduksjon på 2,8 prosent.

2. Klimagassutslippene fra energiforbruket har ikke økt, men er tvert imot sterkt redusert. CO2-utslippene fra UiOs elektrisitetsforbruk ligger på et svært lavt nivå. Vår elektrisitet har opprinnelsesgaranti, som sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som vi forbruker. Elektrisitetsforbruket hadde altså en reduksjon på 5,5 prosent fra 2012 til 2015. CO2-utslippene fra den leverte fjernvarmen hadde en reduksjon på 53 prosent. Reduksjonen i CO2-utslipp for elektrisitet og fjernvarme har en samlet reduksjon på 48 prosent for denne perioden.

3. Antallet parkeringsplasser har på ingen måte økt; antallet er tvert imot redusert med 80 plasser som er omdisponert til miljøvennlig bruk av bysykler. I tillegg vil flere vanlige parkeringsplasser omdisponeres til lading for elbiler. Ti nye ladeuttak med plass til 20 biler kommer på plass før jul, og langt flere kommer i 2017.

Vi trenger utålmodighet for å bli et stadig grønnere universitet. Ensidig svartmaling av situasjonen basert på feilaktige tall og synsing er det vanskeligere å se nytten av.

Powered by Labrador CMS