Studenter mot oljeboring starter opp

Publisert

I oktober har studenter fra Oslo samlet seg for å gjenopplive Studenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I 2011 vant miljøbevegelsen slaget om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja – områdene skulle ikke åpnes for oljevirksomhet i denne regjeringsperioden. I 2013 er det stortingsvalg, og duket for omkamp. Lofoten, Vesterålen og Senja er blant våre mest sårbare havområder, og spørsmålet om hvorvidt det skal åpnes for oljevirksomhet her eller ikke, representerer et veiskille i norsk politikk. Skal det satses på mer fossil og forurensende energi, eller skal det gis plass for fornybare og bærekraftige næringer? Skal viktige og unike naturområder settes på spill, eller skal de tas vare på slik at de kan være til glede og nytte også for fremtidige generasjoner?

Vi ønsker å ta vare på den unike naturen i Lofoten og Vesterålen gjennom å stoppe planene om oljeboring og heller satse på de etablerte næringene i regionen. Spørsmålet om oljeboring i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er en milepæl. I hvilken retning vil vi at Norge skal utvikle seg? Oljeindustriens andel av norske klimagassutslipp har nesten doblet seg siden 1990. Dette er den viktigste grunnen til at norske klimagassutslipp bare øker. Den fossile energien må skiftes ut med fornybar energi. Argumentene mot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja er mange og gode. I kampen for en fornybar fremtid og mot oljevirksomhet i disse områdene har studentene en viktig rolle å spille. Studenter mot oljeboring gjorde en viktig jobb i 2010, og frem mot valget i 2013 tar vi sikte på å være enda synligere, og på å engasjere enda flere studenter. Å stoppe oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er et stort skritt på veien mot et fornybart Norge.

Powered by Labrador CMS