UiO vil ta miljøansvar

Publisert

Det er positivt at oppmerksomheten rundt kravene til et bærekraftig miljø er sterk. Marie Rædergård, Framtiden i våre hender Blindern, vil i et innlegg i Universitas 29. april vite om det nye rektoratet vil gå inn for å få sertifisert Universitetet i Oslo (UiO) som Miljøfyrtårn og følge etiske krav til offentlige anskaffelser.

- Målet er å få UiO til å fremstå som et «grønt» universitet.

Under valgkampen signaliserte vi at vi ville gå inn for en økt satsing på miljøtiltak, og lovet å re-allokere ressurser slik at vi kan få ansatt en mijøkoordinator. Dette vil vi følge opp, og miljøkoordinatoren vil etter planen være på plass i august. Vi vil også arbeide for å få bysyklene til campus, og prøve å redusere reisevirksomhet ved økt benyttelse av videokonferanser. UiO har gjennom sitt eget «Grønn stat»-prosjekt etablert en rekke måleparametere og iverksatt flere aktiviteter. Målet er å få UiO til å fremstå som et «grønt» universitet.

Vi ønsker at de nærmere 40.000 som har sitt daglige virke ved UiO skal gå foran i sin atferd for å unngå å påvirke miljøet negativt. Ambisjoner om å kaste minst mulig søppel i riktig boks, er ikke tilstrekkelig. Det er mer krevende å gjennomføre miljøvennlige driftsformer og være i front for eksempel i forhold til krav om klimanøytralitet. Vår utmerkede tekniske avdeling har et sterkt fokus på denne problematikken og nedlegger et betydelig arbeid for å redusere energiforbruket. Dette arbeidet vil bli intensivert.

UiO har 14 forskjellige forskningsmiljøer innen utvikling og miljø, og fem prosjekter. Det er viktig at det er et samsvar mellom kunnskap og erkjennelse av miljøets sårbarhet, og vårt daglige liv. Vi har en ambisjon om å trekke UiOs forskningskompetanse på utvikling og miljø inn i arbeidet.

Som nye ledere ved Universitetet i Oslo har vi en klar ambisjon om å sette miljøtiltak tydelig på kartet. Men som på mange andre områder må vi gjennomføre en analyse av hva som skal til av ressurser innenfor en gitt tidsperiode for å kunne oppnå ønskede sertifiseringer og følge veiledninger om miljøkrav til offentlige anskaffelser. Miljøet skal ikke tilgodesees bare dersom det blir penger til overs. Det må prioriteres. Og det vil vi.

Powered by Labrador CMS