Vi kjemper for miljøet

Publisert

Kari Elisabeth Kaski, student og sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, spør i Universitas 22. oktober 2008 hvorfor studentene ikke deltar i debatten i samfunnet for øvrig og hvorfor det ikke er studenter som aktivt diskuterer klimaproblemet og løsninger på dette. Oslo Liberale Studentforening deltar i denne debatten der vi har muligheten.

Senest på vårt årsmøte denne høsten innledet direktør for miljømerket Svanen, Alvhild Hedstein, på «Hvordan velge miljøriktig på et studentbudsjett» – noe som helt klart var en stor suksess hos oss. Dessuten utfordrer vi stadig universitetet på å ta et riktig og viktig ansvar i denne saken, bl.a. gjennom et forslag til politisk uttalelse fra Studentparlamentet i Oslo, levert av Liberal liste. Internt i Venstre er vi en pådriver i mange saker, også denne.

Det er klart at Universitetet i Oslo (UiO) har en rolle å spille, og vi som studenter må påvirke denne institusjonen. Universitetet innførte i sin tid Grønn stat for å oppnå økologiske og økonomiske gevinster gjennom en mer miljøbevisst drift av universitetet. Grønn stat ble introdusert i Stortingsproposisjon 1 (2001-2002). Det er i dag nødvendig å spørre seg om nok ble gjort. UiO har med cirka 30 000 studenter og 4 600 ansatte et ansvar for å ta miljøvennlige grep som monner. «Kommunikasjonsplattform for Universitetet i Oslo» markedsfører ideen om ansvar, og at universitetet «skal gi oss energi og begeistre oss til innsats», samtidig som visjonen skal «blinke som et fyrtårn der fremme og gjøre det helt klart hvor vi skal». Det spørs om det blinker nok.

Universitetet kan gjøre en hel del, og kan helt klart få store, gode og viktige effekter av å ta et større ansvar enn det man gjør i dag. Man kan vri papirbruken i en mer miljøvennlig retning, som vi foreslo i Universitas 10. april 2008, eksamener kan leveres inn på PC – slik det jo gjøres resten av året – og kopiavgiftens ordning må endres: Dersom det betales for de faktiske utskrifter som gjøres, vil de som ikke skriver ut slippe å betale. Liberale studenter mener også at det i langt større grad enn i dag skal kreves at skriverne skriver ut tosidige utskrifter.

UiO må dessuten ha et bevisst forhold til håndtering av avfall og kildesortering i mye større grad enn i dag. Det må være mulig å kildesortere også for ansatte og for studenter på lesesaler. Økologisk mat i kantinene kan også være en god idé.

Det er de mange bekker små som kan snu universitetet i riktig retning, men det er uansett klart at det behøves en helhetlig vurdering av hvilke tiltak som kan gjennomføres. Vi har mange flere ideer, men det viktigste er at rutinene må være enkle for studenter og ansatte, det må gi miljøgevinster og kostnadsbesparelser; men også mer fornøyde deltakere.

Powered by Labrador CMS