Vi trenger miljøbevisste studenter

Publisert

Dessverre er det lenge siden norske studenter har vært mindre opptatt av miljø enn akkurat nå. Hvorfor bryr vi oss så lite?

Kanskje er måten vi lever på så tett forbundet med problemet at vi ikke ønsker å se verden slik den er? Dette gjelder ikke bare studentene, men kanskje aller mest politikere, næringslivsledere, fagforeningspamper, universitetsansatte, forskere, byråkrater og andre med makt og innflytelse.

Stadig flere nordmenn har råd til luksusvesker fra Lous Vitton og Gucci , men vi tar oss ikke råd til å løse klimakrisen. Sammenhengen mellom forbruksvekst og vekst i utslipp er tett, det er ikke bare dyre luksusvarer som opplever salgsboom: Flyreiser, biler, samt en rekke kinesiske varer som har store livsløpsutslipp øker også sterkt. Samtidig skal klimautslippene ned til så godt som null innen 2050 om vi skal unngå mer enn to graders oppvarming av jordkloden. Det klarer vi ikke dersom vi skal fortsette jakten på mer penger og mer forbruk.

Derfor har jeg noen oppfordringer til deg som student:

• Ikke jag etter penger og materielle goder. Du kan leve det gode liv i Norge uten å hige etter de fetest betalte jobbene eller jobbe 19 timer i døgnet.

• Engasjer deg i politikken og i diskusjoner. Fremskritt betyr at vi må velge bedre miljø fremfor mer penger. Meld deg inn i miljø- og solidaritetsorganisasjoner og et politisk parti.

• Skaff deg en utdanning som gir deg en jobb som løser flere problemer enn den skaper. Det er ikke til barnebarnas beste om du velger å tjene dine penger på å akselerere den globale oppvarmingen. Barnebarna og verden for øvrig trenger ingeniører til å utvikle fornybar energi, de trenger geologer som kan utnytte geotermisk og ren varme fra undergrunnen, de trenger humanister og samfunnsvitere som kan opplyse oss om hvordan vi kan endre samfunnet slik at miljø og rettferdig fordeling prioriteres høyere enn kortsiktig profitt og forbruksjag. Vi trenger økonomer og statsvitere som kan forske på politiske og økonomiske sammenhenger som får oss ut av den dårlige spiralen vi er inne i nå hvor vi jobbe mer for å forbruke mer.

Ta deg en utdannelse hvor du kan bidra til lavutslippssamfunnet, et samfunn uten klimagassutslipp og naturødeleggelser og der globale forskjeller minsker kraftig . Det er mulig! Framtiden er faktisk i våre hender.

Powered by Labrador CMS