Foto: Privat

Mats Johansen Beldo stiller til valg som NSO-leder: – Sammen er vi sterke

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke uvanlig å møte studenter som aldri har vært borti begrepet studentpolitikk eller medlemslag. Dette er en utfordring ikke bare for Norsk Studentorganisasjon (NSO), men for studentdemokratiene i sin helhet. Spørsmålet blir: Hvordan samle studentene i Norge bak én studentbevegelse og styrke gjennomslagskraften til NSO på saker om studentvelferd?

Økt inkludering og flere kontaktflater mot den enkelte institusjons student er en enkel løsning i teorien, men ikke fult så enkelt i praksis. For meg er studentkravets premisser avhengig av at studenter engasjerer seg på de institusjoner de hører til. Dersom vi som ledere for studentene skal få gjennomslag for våre saker som læringsmiljø og studiefinansiering, må vi ha en bred forankring i grasrota, altså hele studentbevegelsen.

NSO har hatt en eventyrlig gjennomslagskraft for å bevare, og forbedre studentvelferden og studenters rettigheter i Norge, og er en pådriver for studenters rettigheter internasjonalt. Eksempelet med hvor klart studentenes stemme runger hver gang skolepenger foreslås, sier litt om den slagkraften den samlede studentbevegelsen har når vi jobber sammen. Dette tydeliggjør behovet for NSO, og at en samlet studentbevegelse er nødvendig for å motvirke politikk som vil føre til dårligere forutsetninger for studentene.

Det viktigste for studentene er at man som studentenes politiske leder er godt forberedt når utfordringene kommer. Erfaring viser at det er enormt viktig at vi knytter opp gode poenger og strukturerer argumentasjonen vår for å få disse fram. For å bidra til å løfte debatten og sette dagsorden, er vi avhengige av å se oss ut gode og naturlige samarbeidspartnere til å hjelpe vår sak, slik vil vi oppnå gjennomslag for studentene. En aktiv studentbevegelse er nødvendig for å ha mulighet og evne til å sørge for at fremtidens studenter får det minst like bra som vi som studerer i dag, og aller helst bedre.

Motivasjonen til mitt kandidatur er å tenne den samme studentpolitiske gnisten i andre studenters hjerter

Utfordringen til organisasjonen og motivasjonen til mitt kandidatur er å tenne den samme studentpolitiske gnisten i andre studenters hjerter. Studentene i Bergen kjenner best til sine utfordringer, det samme gjør studentene i Volda om sine. Derfor er vi avhengige av lokalt engasjement i organisasjonen. Noen vil kanskje mene at endringen fra Landsstyret til Sentralstyret og reduseringen av delegater til landsmøtet har ført NSO ett steg bort fra grasrota og gjort organisasjonen veldig topptung. Dette er noe som fort byr på utfordringer når politikken skal diskuteres og organisasjonen skal ledes. Uten grasrotas, studentene og medlemslagenes påvirkning i politikken, er det svært vanskelig å stå som representant for en samlet studentmasse. Studentkravet oppnås gjennom samarbeid og engasjement. Uten aktive studenter er det ingen medlemslag, uten medlemslag er det ingen NSO. Det ingen tvil om at studentene står sterkere sammen enn alene, derfor sier jeg til deg som studerer; engasjer deg!

Powered by Labrador CMS