Akrivfoto: Angelique Culvin

En global studentorganisasjon i sikte

Leder i NSO Marianne Andenæs ser frem til å få på plass en global studentbevegelse

Publisert Sist oppdatert

De som har vært i Latin-Amerika vet at regionen er noe helt for seg selv. Jeg har selv hatt utvekslingsopphold i både Mexico og Chile, og har nå for første gang besøkt Brasil, sammen med Kunnskapsdepartementet. Turen er en del av regjeringens Panorama-strategi, med sikte på bedre samarbeid innen spesielt utdanning og forskning mellom Norge og BRICS-landen. Jeg deltok som NSOs representant.

Det er et stort prosjekt som knytter studenter i Norge og Brasil spesielt tett sammen. Norge, med Bergenserklæringen, ble i mai vuggen for en global studentbevegelse og i 2017 skal studentledere fra hele verden igjen møtes i São Paulo, med hensikt å stifte en global studentorganisasjon. Ideen med en global studentstemme er ikke en ny idé og har eksistert helt siden de tidligere organisasjonene gikk dukken, men startskuddet er nå satt.

Mange trender, avtaler og samarbeid er globale og i beslutningsprosessene er det nødvendig å ha utdanningssektoren med på laget. Lærerne, for eksempel, har Education International og universitetene har IAU (International Association of Universities). Studentene har ikke et slikt organ. Dette hindrer demokratisk deltakelse siden ingen kan påta seg ansvaret å være en legitim representant for studenter verden over.

Bergenserklæringen har lært av tidligere feil og ønsker ikke å peise på for å bygge strukturer, men tar ett steg av gangen. I øyeblikket eksisterer det et nettverk og en dialog. Med dette som bakteppe, har noe av det viktigste for meg på denne turen vært møter med både den nasjonale og lokale studentorganisasjoner i Brasil. Møtene har gjort meg enda mer overbevist om hvorfor en global studentstemme er viktig, vi søker det samme målet: like muligheter til utdanning.

I Brasil er hudfarge, geografi og fattigdom barrierer i hele utdanningssystemet og studentene har i en årrekke kjempet for mer mangfold og et utdanningssystem som ikke er styrt av størrelsen på foreldrenes lommebok. Nå frykter de redusert mangfold i utdanningen og demonstrerer jevnlig mot den nye regjeringen. Optimismen blant brasilianerne som vi ble fortalt om gjenspeiles ikke i studentene.

Jeg ser frem til at NSO skal tilbake til São Paulo til neste år for å legge neste kloss på byggverket. En global studentstemme er kommet for å bli.

Powered by Labrador CMS