NSO: – Det er sentralstyrets oppgave å vedta politikk

– Det er verken arrogant eller veikt å vedta denne resolusjonen, skriver representanter fra Norsk studentorganisasjon (NSO) om diskusjonen rundt «opt-out-utveksling».

Publisert Sist oppdatert

Det er helt legitimt å kritisere sentralstyret for å mene [ting det er uenighet om i organisasjonen](NSO2). Og det er bra Universitas følger opp studentrepresentantene. Likevel mener vi at deler av kritikken bommer.

Som både Universitas og andre har påpekt diskuterte landsmøtet såkalt «opt-out-utveksling» våren 2016. Da ble alle forslagene som omhandlet temaet stemt ned, slik at NSO endte opp med å ikke ha noe politikk på nettopp dette området. Da statsråd Nybø nylig tok opp temaet igjen, var det helt naturlig for sentralstyret å diskutere saken. Det verste en lobbyorganisasjon kan svare på direkte spørsmål er «ingen kommentar».

Bakgrunn:

# [NSO-landsmøtet ville ikke ha «obli­ga­to­risk utveksling». Det ville sentral­styret](NSO)

# [– NSO har vedtatt en resolusjon som påvirker alle norske studenter på et tvilsomt grunnlag](NSO2)

I den nye resolusjonen var formuleringene tydeligere på hva kravet egentlig er. Vi vil ha det vi kaller aktiv avmelding fra utveksling. Poenget er at det ikke er et krav til studentene om å reise ut, men et krav til institusjonene om å legge til rette systemene slik at alle skal kunne reise ut. Resolusjonen handler om å gjøre det enklere å reise utenlands. Vi ønsker en så enkel avmelding som mulig, for eksempel ved å krysse av i en boks der det står «jeg vil ikke på utveksling».

Det er ikke mulig å drive en politisk organisasjon basert på politikk som ikke er vedtatt

I dagens lovverk er det krav om at institusjonene skal legge til rette for utveksling. Likevel opplever studenter hvert eneste år at dette ikke er tilfelle. Ved å stille et klart og tydelig krav til institusjonene er det ingen unnskyldning lengre: alle som vil på utveksling, skal få reise.

For oss er det også viktig å understreke at landsmøtet ikke vedtok å være mot en slik ordning. Landsmøtet valgte å ikke mene noe. Det er ikke mulig å drive en politisk organisasjon basert på politikk som ikke er vedtatt. Det er verken arrogant eller veikt å vedta denne resolusjonen. For eksempel valgte landsmøtet i 2018 å forkaste en resolusjon om alderspoeng, noe som medfører at NSO ikke er verken for eller mot bruk av alderspoeng ved opptak. Så vil selvsagt sentralstyret ha i bakhodet at saken har vært diskutert tidligere, og at man må vektlegge også negative vedtaks intensjoner, men det kan ikke hindre oss i å ta et standpunkt. I en slik sak mener vi det er nødvendig at NSO er enten for eller mot, og nå har vi vedtatt å være for.

Les også: Iselin Nybø vurderer obligatorisk utveksling

Powered by Labrador CMS