Etterrettelighet, takk!

Publisert

Vi kritiserte nylig Universitas for uryddighet i fremstillingen av forhold ved Psykologisk institutt. I forrige uke hevdet to av avisens redaktører at vi ikke ga avisen tilstrekkelig informasjon, samt at det var gitt mulighet til å korrigere feil og misforståelser ved sitatsjekk.

Den av oss som ble intervjuet og sitert var tilbakeholden i sine uttalelser, men henviste journalisten videre til den av oss som har best oversikt over de aktuelle forhold. Journalisten fikk ikke umiddelbart tak i sistnevnte, men ble ringt tilbake senere samme dag. Da hevdet imidlertid journalisten at han ikke hadde behov for flere kilder, og han ønsket heller ikke å meddele hvilken sak henvendelsen gjaldt.

Under intervjuet og sitatsjekken fikk journalisten informasjon og korreksjoner som ikke ble tatt til følge i artikkelen. I stedet ble fragmenter fra intervjuet og løsrevet informasjon brukt for å bygge opp under saken journalisten ønsket å fremstille. Avisen kunne altså ha fått informasjonen den trengte, men benyttet ikke muligheten.

Redaktørene setter spørsmålstegn ved at budsjettert underskudd ved instituttet økte fra 2008 til 2009. Økningen skyldtes simpelthen krav om ytterligere millioninnsparinger fra fakultetet, som også ble påført store underskudd etter «hvileskjæret».

Powered by Labrador CMS