Nytt apartheid

Hva er det som gjør Israel til en apartheidstat?

Publisert

«WE-SAY-NO-TO-ISRAELI-APARTHEID» er ett av slagordene som kan leses av Palestinakomiteen Blindern sin plakatkampanje i anledning Israeli Apartheid Week denne uka.

Hva er det som gjør Israel til en apartheidstat? Er det motorveiene forbeholdt israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden? Eller er det den over 500 kilometer lange «sikkerhetsmuren» som i kombinasjon med strategiske israelske bosettinger i praksis deler Palestina inn i gettoer? Hvordan ser det internasjonale samfunnet for seg at det skal opprettes en palestinsk stat hvor sosiale og økonomiske relasjoner i så stor grad er umuliggjort?

Dette er likevel ikke mer enn faktiske konsekvenser av en politikk som er definerende for staten Israel. I Israel opereres det med ulike borgerrettslige kategorier. Disse er henholdsvis israelske jøder, ikke-israelske jøder, israelske ikke-jøder og statsløse ikke-jøder. Israelske jøder nyter godt av sivile rettigheter statsborgerskapet gir, men de nyter også godt av innflytelse i en ekstra maktstruktur som ved lov er forbeholdt jøder. Dette skjer i praksis ved at viktige deler av forvaltningen overlates til internasjonale sionistorganisasjoner hvor kun jøder har rettigheter. Jøder fra for eksempel USA har også tilgang til denne ekstra kanalen og kan når som helst be om sivile rettigheter i tillegg – det slår «Law of Return» fast. Ikke-jøder i Israel kan stemme ved valg, men er strukturelt underrepresentert og har kun delvis tilgang til den totale maktstrukturen. Ikke-jødene på Vestbredden har ikke engang sivile rettigheter og kan dermed ikke påvirke det israelske regimet. Denne statsløse gruppa administreres via et militærjuridisk system som er svært uforutsigbart. De israelske bosetterne på Vestbredden må på sin side forholde seg til det sivile israelske rettsapparatet. Det er liten tvil om hvilket juridisk system som sikrer størst rettigheter.

På samme måte som en etter hvert omfattende boikottkampanje bidro til endringer i Sør-Afrika, må også Israel utsettes for «BOYCOTT, DIVESTMENTS and SANCTIONS».

Powered by Labrador CMS