Exphil bør bli valgfritt

Exphil er blitt utdatert, skriver Johan Hertzberg

Publisert Sist oppdatert

Med studier som blir stadig mer tekniske blir det stadig vanskeligere med et felles «one size fits all»-etikkurs

Universitetene må legge fra seg hundreårige tradisjoner til fordel for relevant kunnskap. I dag pålegges norske studenter ved universitetene å ta examen philosophicum. Det er unødvendig å tvinge samtlige studenter til å ta et fag som ikke er relevant for studieretningen. Fremskrittspartiets Ungdom mener det er på tide å gjøre exphil valgfritt.

Leder i Venstrealliansen mener: Kvinner inn på pensum!

Den første gangen studenter måtte avlegge obligatorisk eksamen innenfor exphil var i 1675. Det er over tre hundre år siden i Danmark-Norge. Faget har utviklet seg, men grunnprinsippene er de samme. Studenter skal, enten man studerer matematikk, rettsvitenskap eller pedagogikk, lære om filosofi på helt andre fagområder enn det man studerer. Det gjør exphil til et utdatert fag.

Dette var også en av grunnene til at Danmark, som har en modell de norske universitetene baserte seg på, avskaffet exphil allerede i 1971. I Norge har faget blitt omtalt som 10 «gratis» studiepoeng. Slik ordningen fungerer er ikke det langt unna realiteten.

Kontroversiell exphil-filosof var på UiO: Dette mener han om nikabforbud, kvinner på pensum og akademisk doping

Hovedargumentene for fortsatt exphil er at det skal bidra til kritisk tenkning og refleksjon blant studentene. Det er helt riktig å gi studenter et best mulig utgangspunkt for å være kritiske til sitt eget fag, synspunkter internt i forskermiljøene og hvordan sitt studium påvirker samfunnet forøvrig. Disse hensynene blir imidlertid godt ivaretatt på hvert enkelte studie.

Løsningen på å få til mer kritisk og etisk refleksjon ligger i å la fagmiljøene få mer selvstendighet. Det innebærer å gi hvert fakultet tilliten til å få enda større ansvar ovenfor sine studenter. Forskermiljøene er nærmest til å undervise i kritisk refleksjon på sitt fag. Med studier som blir stadig mer tekniske blir det stadig vanskeligere med et felles «one size fits all» etikkurs.

Les mer: Exphil må bli relevant igjen

I tillegg gir det universitetene mulighet til å prioritere enda mer ressurser på forskning og tiltak for bedre studiekvalitet. Det dreier seg om å la fakultetene bestemme over studiet, ikke politikere som pålegger reguleringer.

Exphil er blitt utdatert, og har vært det i lang tid. Ved å gjøre exphil valgfritt vil det frigjøre tid og ressurser som gir økt studiekvalitet og mer forskning. Det dreier seg om at FpU vil gi fakultetene større ansvar for sine studenter.

Powered by Labrador CMS