Lite utviklet forlagsbransje

Publisert

Jeg vil gjerne ufylle Anette Remmes kronikk i Universitas om overvekt av vestlige stemmer på pensumlistene ved UiO. Remme har opplagt rett, også i at vestlig forskning ikke nødvendigvis kan anvendes på forhold i sør. Dette opplever jeg selv innen feltet flerspråklighet. Men ettersom Remme registrerer pensumverkene etter utgivelsessted og ikke forfatter, forsvinner lett de afrikanske stemmene som faktisk finnes.

Selv underviser jeg i Kultur og samfunn i det franskspråklige Afrika sør for Sahara. Hvis Remme sjekker pensumlistene for emner merket FASS (Afrikansk frankofon litteratur, Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara, Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara), vil hun se at alle forfatterne på pensum er afrikanske, mens de fleste forlagene er vestlige. Forfatterne på emnet Muntlig afrikansk litteratur er både vestlige og afrikanske.

- Det er ikke bare opp til foreleserne å skifte ut vestlige forlag med forlag fra sør.

En av grunnene til at forlag fra sør er dårlig representert (som også Remme er inne på), er at forlagsbransjen er lite utviklet i Afrika. Det gjelder alle ledd, også distribusjonen. Dette vet jeg av erfaring, da et forskningsprosjekt jeg var norsk koordinator for har publisert i Vest-Afrika nettopp for å støtte den lokale utviklingen av forlagsbransjen. Disse bøkene blir ikke distribuert. På den annen side har jeg også erfaring fra at det kan være vanskelig for norske universitetsbiblioteker og bokhandlere å skaffe seg bøker utgitt i Afrika. De forlagene jeg har kontaktet har ikke rutiner for å sende bøker på bestilling. Det er altså ikke bare opp til foreleserne å skifte ut vestlige forlag med forlag fra sør.

Sett fra forfatternes side, gir det å publisere i vestlige forlag større prestisje, bredere publikum og bedre inntekter, noe Remme også nevner. Man kan ikke fortenke dem i at de velger vestlige, mer profesjonelt utviklete forlag. Av denne grunn er også foreleserne nødt til å sette vestlige forlag på pensumlisten.

Det er en ond sirkel at publisering i vestlige forlag gir forfatterne bedre kår, slik at forlag i sør ikke får utviklet en portefølje av gode verk og utviklet mer profesjonelle forlag.

Til slutt vil jeg beklage at UiO mest sannsynlig vil legge ned studieretningen Afrika sør for Sahara. Opptaket ble stoppet fra høsten 2009. Dermed forsvinner disse afrikanske stemmene, hvilket gir Remme enda et poeng.

Powered by Labrador CMS