Verdens undergang er fjernere enn du tror

Det er verdt å rette oppmerksomhet mot de som kjemper mot de mest alvorlige problemene vi står overfor, ikke bare de som skaper og eskalerer dem.

Publisert Sist oppdatert

Det finnes mye pessimisme knyttet til utviklingen i det globale sør. Nyhetsbildet er dominert av saker om krig, global oppvarming, økende forskjeller og maktmisbruk. Det er lett å få inntrykk av at verdens undergang er rett rundt hjørnet. At alle forsøk på konfliktløsning og bekjempelse av global oppvarming og fattigdom er nytteløse. Det er kanskje ikke så rart at et økende antall unge mener det ikke hjelper å engasjere seg. Når man stadig vekk blir påmint om hva vi gjør galt, er det vanskelig å være håpefull.

Gladnyhet? Hookeforbudet er offisielt bruttt

Faktum er at det går mye bedre enn de fleste av oss tror, utviklingen går i positiv retning på mange områder. De fleste av oss sitter med en del antakelser om det globale sør, men mange undersøkelser som er gjennomført både i Norge og andre steder i Vesten, viser at informasjonen vår er feilaktig og utdatert.

Når man stadig vekk blir påmint om hva vi gjør galt, er det vanskelig å være håpefull.

Det som ikke blir rapportert er at for eksempel at flesteparten av nyfødte barn nå blir vaksinert, at forholdene til utdanning for jenter har forbedret seg betydelig, og at ekstrem fattigdom har blitt halvert. Faktisk lever størsteparten av verdensbefolkningen i mellominntektsland, ikke i lavinntektsland. Når slik informasjon er fraværende er det lett å forme et eget verdensbilde som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Les også: Får 10.000 kroner fra UiO

I både mediene og utdanningsinstitusjonene vies det lite oppmerksomhet til tingene som går i riktig retning. Samfunnsvitenskapene konsentrerer seg ofte rundt forståelse for det som går galt i verden, og altfor sjeldent det vi gjør riktig. Derfor har SAIH (Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond, red.anm.) i samarbeid med Spire og Changemaker utviklet Verdens Beste Nyheter for å skifte fokus fra det negative over på det positive for å balansere verdensbildet, og for å vise at engasjement for utvikling lønner seg.

FNs bærekraftsmål blir ofte kritisert for å være overambisiøse, men i SAIH retter vi søkelyset mot de som jobber for å nå dem. Forskjellene mellom utviklede land og utviklingsland blir mindre, nettopp fordi det finnes mennesker som jobber for å utjevne disse forskjellene. Verdens Beste Nyheter ønsker å supplere medielandskapet med gode nyheter ved å presisere vellykkede eksempler på bærekraftig innovasjon og internasjonalt samarbeid. Investering i utvikling har ofte positive resultater, og eksemplene på det er mange.

Les også: Borgerlønn, ikke student­gjeld

Det er verdt å rette oppmerksomhet mot de som kjemper mot de mest alvorlige problemene vi står overfor, ikke bare de som skaper og eskalerer dem. Vi kommer til å dele ut aviser 7. september, og gleder oss til å se deg!

Powered by Labrador CMS