Bekymringsfull undersøkelse

Publisert

Universitas hadde forrige uke en artikkel som var vinklet til at «Utdanningsseier for Høyre». Det var basert på en undersøkelse Norsk studentorganisasjon har fått gjennomført fra Sentio. Men det var kanskje ett større poeng å trekke ut fra den undersøkelsen i mine øyne.

Det store problemet, og man kan spørre seg hvem sitt problem det er og hvem som har skylden, var at 41% svarte «vet ikke» på spørsmålet om hvilket parti som har den beste utdanningspolitikken. Dette er bekymringsfullt, skummelt og frustrerende for oss som jobber med å løfte debatten om dette hver dag.

Problemstillingen er den samme som når vi trakk frem at kun 1 av 3 visste hvem som hadde ansvaret for sektoren i regjeringen. Problemet er at debatten om høyere utdanning foregår i departementsgangene, i forskningssektoren og i rektorkantinene på institusjonene, ikke i media og i avisspaltene.

Man har vært for dårlig med å vise frem utdannings- og forskningspolitikken, og få vet hvor skillelinjene går mellom partiene på dette temaet. De fleste partiene har og ganske begrenset politikk på området, noe som gjør at de bare snakker i store vendinger framfor konkrete tiltak. Utfordringene står i kø for både politikere og studenter som prøver å løfte debatten på dette området.

Hvis vi er enig i at dette er ett problem må vi se på hva vi kan gjøre. Det er en tosidig problemstilling. Først, Norsk studentorganisasjon utfordrer konstant partiene på å få en mer utdypet politikk på området, ikke bare nøye seg med å si «øke basisbevilgninger og se på forskningsfinansieringen.» Målsett og tallfest klare ambisjoner angående utdanning, politisk styring og rammevilkårene for velferd. Det er nødvendig for å få en interessant debatt og gi klarere holdepunkter for velgerne.

Så må det gå en utfordring ut til oss selv, velgerne. Valgene vi skal gjøre, ett hvert annet år, kan ikke sees på som en pest og en plage, men et privilegium og samfunnsansvar. Da må vi følge opp ansvaret.

I september neste år bør politikerne ha diskutert høyere utdanning mange ganger, da skal og velgerne være klare til å gjøre seg opp en klar mening på hvem som er det beste valget for et utrolig viktig felt for Norges fremtidsbygging.

Powered by Labrador CMS