Grunnlag for framtida

Publisert

I kommentaren «Regjeringa under lupa» (Universitas 23. september) tar debattredaktør Anna Werenskjold feil når hun fremstiller det som at forskning og høyere utdanning ikke har vært prioritert de siste fire årene. Veksten i forskningsbevilgningene har vært den høyeste i Norden, og målet om at det offentlige skal finansiere forskning tilsvarende en prosent av BNP er nærmere enn noen gang (fra 0,73 prosent i 2005 til 0,9 prosent i 2009). I motsetning til den forrige regjeringen har den rødgrønne regjeringen prisjustert studiestøtten hvert år, og kommet opp i en utbyggingstakt for studentboliger som vil gi resultater. Høyere utdanning og forskning kommer også til å være viktig for den neste rødgrønne regjeringsperioden, uansett hvordan vi organiserer feltet.

- Den satsingen den rødgrønne regjeringen har stått for de siste årene, står regjeringen samlet bak.

Den satsingen den rødgrønne regjeringen har stått for de siste årene, står regjeringen samlet bak. Verken statsministeren, finansministeren eller statsråd for forskning og høyere utdanning bestemmer satsingen på forskning og høyere utdanning – det gjør vi i regjeringen i fellesskap.

Den største utfordringen i årene som kommer kan bli å skaffe høyere utdanning av høyere kvalitet til stadig flere unge mennesker. I årets reviderte statsbudsjett møtte den rødgrønne regjeringen dette med nærmere 4000 nye studieplasser. Så langt tyder alt på at regjeringens innsats var i tråd med den økte etterspørselen. Vi kommer til å fortsette å følge med på, og respondere på, endringer i søkningen til høyere utdanning – både når det gjelder behov for bygg og studieplasser.

Vi trenger alle med god og relevant høyere utdanning for å komme i mål med regjeringens høye målsetninger innen velferd, klima og miljø. Norge skal være et

kunnskapsbasert og miljøvennlig velferdssamfunn i framtiden, og vi skal sørge for politisk vilje og handlekraft for studentene som fyller auditoriene.

Powered by Labrador CMS