Høyre er på lag med studentene

Publisert

Høyre er opptatt av å forbedre studentenes kår. Målet er at rammene rundt studiene skal bidra til at studentene lykkes med studiene og fullfører sin utdanning. Den siste tiden har debatten rundt studentenes rett til deltidssykemelding blusset opp igjen. Den midlertidige ordningen regjeringen innførte avvikles snart. Dette er Høyre uenig i, vi mener tvert imot at ordningen åpenbart er positiv for dem det gjelder og bør gjøres permanent. God tilrettelegging for dem som rammes av sykdom vil ofte være forskjellen på om de lykkes med å fullføre studiene eller om de ser seg nødt til å avbryte.

Regelverket for sykemelding av studenter må i større grad legge til rette for fleksibilitet og bidra til at studenter ikke møter unødvendige hindringer på grunn av sykdom. Gradert sykemelding bidrar til aktivitet, snarere enn å oppfordre studentene til passivitet. Det er da heller ingen grunn til at studenter skal bli møtt med dårligere rammer og muligheter enn vanlige arbeidstakere på dette området.

Når vi nå har hatt en midlertidig ordning, og vi har sett de positive virkningene av denne, synes jeg det er underlig at en ikke kan komme fram til en felles enighet om å videreføre ordningen. Forutsigbarhet for at slike ordninger kan vare, vil være viktig for studentene dette gjelder. De som ved hjelp av ordningen er kommet i gang igjen med studiene er nå usikre på hvordan situasjonen deres blir framover. Denne usikkerheten vil i seg selv forverre sykdomssituasjonen for mange, og de spør seg hvorfor de ikke lenger skal få denne muligheten?

Jeg forstår ikke regjeringspartienes holdning i denne saken. Dette er en sak som handler om enkeltmennesker og deres muligheter, ikke økonomi. Det handler om å gi syke studenter rettferdige vilkår. Høyre vil fortsette kampen for å få gradert sykemelding til å bli en permanent ordning!

Powered by Labrador CMS