Høyre uten politikk for studiekvalitet

Publisert

- Regjeringen legger fram god politikk, og Høyre stemmer for, uten å ha noen egen politikk å by på.

Litt ufrivillig kommer Eriksen Søreide og Reme Sand (Universitas, 26. august) med følgende beskrivelse av hva Høyre har holdt på med i denne stortingsperioden. De skriver at «Høyre […]har […] stemt for hver eneste studentbolig regjeringen har bevilget penger til de siste fire årene.» Det er også mitt inntrykk: Regjeringen legger fram god politikk, og Høyre stemmer for, uten å ha noen egen politikk å by på. Nå ber de studentene om å tro på at de har lært siden sist. Da skar de ned på studentboligbyggingen hvert eneste år de satt i regjering og endte til sist på et lavmål med bare litt over 300 boliger. Jeg tillater meg å tvile på om Høyre har lært noe om behovet for studentboligbygging – de mener som kjent ellers at bolig er en sak for det private markedet. SVs program er å bygge minst 1000 studentboliger årlig, og å øke tilskuddene. Høyre har ikke noen slik målsetting i sitt program.

I forhold til forskning og høyere utdanning ellers viser statistikken to ting: De norske forskningsbevilgningene har hatt den sterkeste veksten i Norden. Bevilgningene til universiteter og høyskoler har ikke vokst like sterkt – men det har også her vært en realvekst (større vekst enn lønns- og prisveksten). Likevel sliter UiO med å gi det undervisningstilbudet de ønsker. Jeg akter å komme i dialog med UiO og andre læresteder for å få et bedre bilde av hvorfor undervisningen blir skadelidende, selv om de totale bevilgningene opprettholdes. De høyere utdanningsinstitusjonene gjør en avgjørende jobb for å sørge for at samfunnet har den kompetansen vi trenger i framtida. Jeg er opptatt av å styrke handlingsrommet deres, og har derfor styrket bevilgningene ved alle de siste budsjettene.

Å styrke kvaliteten i høyere utdanning er en hovedprioritet for meg. Høyre legger ikke selv fram ett eneste punkt for hvordan de ønsker å øke kvaliteten i undervisningen. I Stortingsmeldinga «Utdanningslinja» legger vi fram flere tiltak som vil øke kvaliteten. Økt bruk av studentaktiv forskning er ett. Videre mener vi kvaliteten vil øke dersom vi gjør utdanningen mer i tråd med arbeids- og samfunnslivet i regionen der lærestedet ligger. Det kanskje aller viktigste vi gjør, er å heve kompetansen hos de ansatte ved lærestedene. Gjennom å utdanne rekordmange doktorander, og tiltak som Yngre Fremragende Forsker og Forskningssentra for Miljøvennlig Energi, bygger vi kompetansen hos morgendagens undervisere.

Powered by Labrador CMS